Podcast előadásaink

Élvezd podcast előadásainkat, beszélgetéseinket!
Az előadásaink 90 napig elérhetőek, a beszélgetések ingyenesek!

array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "42"
 ["name"]=>
 string(92) "Az információtechnológia hálójában - Mérő László és Spisják Tibor beszélgetése"
 ["src_promotion"]=>
 NULL
 ["src"]=>
 string(62) "1660853177_MEROL_HPE_ST_korrekcio003_probe_03_szponzoralt_.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(501) "<p>M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute; besz&eacute;lget&eacute;se Szpisj&aacute;k Tiborral, a Hewlett Packard Enterprise &uuml;gyvezetőj&eacute;vel az &eacute;let&uuml;nket beh&aacute;l&oacute;z&oacute; technol&oacute;giai rendszerek t&ouml;bbnyire l&aacute;thatatlan h&aacute;tter&eacute;ről, az elk&eacute;pesztő alkalmazkod&oacute;k&eacute;pess&eacute;g&uuml;nkről, az adatok &eacute;let&uacute;tj&aacute;r&oacute;l &eacute;s a digitaliz&aacute;ci&oacute;ban rejlő lehetős&eacute;gekről.</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["audio_price"]=>
 string(1) "0"
 ["url"]=>
 string(22) "informacio-technologia"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(1) "0"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(74) "1667470633_mero_laszlo_spisjak_tibor_informaciotechnologia_podcast_tsu.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(2) "14"
 ["ogg_title"]=>
 string(29) "Információtechnológia 2022"
 ["ogg_img"]=>
 string(75) "1667470838_mero_laszlo_spisjak_tibor_informaciotechnologia_podcast_tsu2.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(314) "Mérő László beszélgetése Szpisják Tiborral, a Hewlett Packard Enterprise ügyvezetőjével az életünket behálózó technológiai rendszerek többnyire láthatatlan hátteréről, az elképesztő alkalmazkodóképességünkről, az adatok életútjáról és a digitalizációban rejlő lehetőségekről."
 ["duration"]=>
 string(8) "01:25:57"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "1"
  ["name"]=>
  string(19) "Dr. Mérő László"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(11) "mero-laszlo"
  ["img"]=>
  string(38) "1619456418_IMG_0198 [DVD (PAL)] 22.jpg"
  ["body"]=>
  string(3692) "<p>1968-ban &eacute;retts&eacute;gizett a Berzsenyi D&aacute;niel Gimn&aacute;ziumban. III. d&iacute;jat nyert az 1968-ban Moszkv&aacute;ban megrendezett X. Nemzetk&ouml;zi Matematikai Di&aacute;kolimpi&aacute;n.</p>

<p>1974-ben v&eacute;gzett az ELTE matematikus szak&aacute;n. 1980-ban megszerezte a műszaki tudom&aacute;nyok kandid&aacute;tusa (C.Sc.) fokozatot.</p>

<p>1974-1984-ig a MTA Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai &eacute;s Automatiz&aacute;l&aacute;si Kutat&oacute;int&eacute;zetben dolgozott, ahol eleinte k&eacute;pfeldolgoz&aacute;ssal &ndash; alakfelismerő algoritmusokkal &ndash; foglalkozott , majd &eacute;rdeklőd&eacute;se egyre ink&aacute;bb a mesters&eacute;ges intelligencia fel&eacute; fordult. Heurisztikus keresőelj&aacute;r&aacute;sokkal kapcsolatos eredm&eacute;nyeit nemzetk&ouml;zi szaklapokban publik&aacute;lta.</p>

<p>1980-t&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző kurzusokat tart t&ouml;bb mint 12 hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi egyetemen.</p>

<p>1984-2004 k&ouml;z&ouml;tt az ELTE egyetemi docense. Kurzusai: Gazdas&aacute;gpszichol&oacute;gia, J&aacute;t&eacute;kelm&eacute;let, Logika &eacute;s intu&iacute;ci&oacute;, Emberi gondolkod&aacute;s, Mesters&eacute;ges intelligencia, Gondolkod&aacute;si strat&eacute;gi&aacute;k, M&oacute;dszertan, Matematikai statisztika I-II-III, Pszichometria, Pszichol&oacute;gia I-II tan&aacute;rszakosoknak. Kutat&aacute;sokat v&eacute;gzett a gazdas&aacute;gpszichol&oacute;giai, gondolkod&aacute;si &eacute;s d&ouml;nt&eacute;si folyamatok, j&aacute;t&eacute;kelm&eacute;let, memetika, pszichofizika, transzlogika t&eacute;mak&ouml;reiben.</p>

<p>1987-2003-ig Phone2Play Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai Fejlesztő RT-n&eacute;l &eacute;s elődein&eacute;l &ndash; Androsoft RT, Novotrade Interactive KFT, Intellrobot KFT &ndash; alap&iacute;t&oacute;t&aacute;rs, &uuml;gyvezető igazgat&oacute;, amely sikeres j&aacute;t&eacute;kokat k&eacute;sz&iacute;tett amerikai, jap&aacute;n &eacute;s eur&oacute;pai megrendelőknek.. Főbb projectek: 12 vide&oacute;j&aacute;t&eacute;k fejleszt&eacute;se amerikai c&eacute;gek sz&aacute;m&aacute;ra, mobiltelefonos j&aacute;t&eacute;kok a Nokia, AT&amp;T, Walt Disney Inc. sz&aacute;m&aacute;ra, a Rubik&rsquo;s Games c. j&aacute;t&eacute;k CD kifejleszt&eacute;se &ndash; Rubik Ernővel egy&uuml;ttműk&ouml;dve.</p>

<p>2000-ben habilit&aacute;lt a pszichol&oacute;gia tudom&aacute;ny&aacute;gban.</p>

<p>2003-t&oacute;l &uuml;zleti coaching &eacute;s tan&aacute;csad&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g v&aacute;llalati felső vezetőknek.</p>

<p>2003-t&oacute;l Darwin&rsquo;s Marketing Evolution alap&iacute;t&oacute;t&aacute;rsa, szenior tan&aacute;csad&oacute;ja &ndash; memetikai marketingkutat&aacute;s &eacute;s tan&aacute;csad&aacute;s (SAP, K&amp;H, Posta, T-Mobil, MOL, OTP, L&rsquo;Or&eacute;al, MVM, EPA M&eacute;dia, Abbott, E.ON, &ouml;sszesen t&ouml;bb, mint 40 project).</p>

<p>2005-től az E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetem Pszichol&oacute;giai Int&eacute;zet&eacute;nek egyetemi tan&aacute;ra.</p>

<p>2007-től a Babes-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem Pszichol&oacute;gia szak&aacute;nak egyetemi tan&aacute;ra.</p>

<p>Első k&ouml;nyve, az &Eacute;szj&aacute;r&aacute;sok 1989-ben jelent meg, ekkor indult el sikeres k&ouml;nyveinek sorozata itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n is. Előad&aacute;sai rendk&iacute;v&uuml;l n&eacute;pszerűek.</p>

<p>Fia, M&eacute;rő Csaba t&iacute;zszeres magyar g&oacute;bajnok, a legjobb eur&oacute;pai g&oacute;j&aacute;t&eacute;kosok k&ouml;z&ouml;tt tartj&aacute;k sz&aacute;mon. L&aacute;nya, M&eacute;rő Vera sz&iacute;n&eacute;sznő.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(27) "Mérő László előadásai"
  ["ogg_img"]=>
  string(47) "1633454981_mero-laszlo-valtozas-varazsigei9.jpg"
  ["ogg_description"]=>
  string(131) ""Ti mind innováció vagytok" - a világhírű magyar professzor előadásai online, és helyszíni előadásokon országszerte. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "57"
 ["name"]=>
 string(43) "Mérő László: Mesterséges intelligencia"
 ["src_promotion"]=>
 string(31) "1685299104_5perces_mero_MI_.mp3"
 ["src"]=>
 string(67) "1685299855_mérő_lászló__mesterséges_intelligencia (540p)~1.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(469) "<p>Mik&eacute;nt hat&aacute;rozz&aacute;k meg napjainkat, &eacute;s az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; j&ouml;vőt az &aacute;ltalunk teremtett intelligens g&eacute;pek, &eacute;s programok, &eacute;s jogos-e a hollywoodi filmek &aacute;ltal felv&aacute;zolt f&eacute;lelem a g&eacute;pek hatalom&aacute;tv&eacute;tel&eacute;től, vagy &eacute;pp a technol&oacute;giai szingularit&aacute;st&oacute;l?</p>

<p>Az előad&aacute;s PODCAST v&aacute;ltozata.&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(25) "mesterseges-intelligencia"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(30) "1687355774_mero_laszlo_345.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "6"
 ["ogg_title"]=>
 string(44) "Mérő László: Mesterséges intelligencia "
 ["ogg_img"]=>
 string(64) "1687355774_mero_laszlo_mesterseges_intelligencia_tsu_podcast.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(30) "Előadás PODCAST változata. "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:05:55"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "1"
  ["name"]=>
  string(19) "Dr. Mérő László"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(11) "mero-laszlo"
  ["img"]=>
  string(38) "1619456418_IMG_0198 [DVD (PAL)] 22.jpg"
  ["body"]=>
  string(3692) "<p>1968-ban &eacute;retts&eacute;gizett a Berzsenyi D&aacute;niel Gimn&aacute;ziumban. III. d&iacute;jat nyert az 1968-ban Moszkv&aacute;ban megrendezett X. Nemzetk&ouml;zi Matematikai Di&aacute;kolimpi&aacute;n.</p>

<p>1974-ben v&eacute;gzett az ELTE matematikus szak&aacute;n. 1980-ban megszerezte a műszaki tudom&aacute;nyok kandid&aacute;tusa (C.Sc.) fokozatot.</p>

<p>1974-1984-ig a MTA Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai &eacute;s Automatiz&aacute;l&aacute;si Kutat&oacute;int&eacute;zetben dolgozott, ahol eleinte k&eacute;pfeldolgoz&aacute;ssal &ndash; alakfelismerő algoritmusokkal &ndash; foglalkozott , majd &eacute;rdeklőd&eacute;se egyre ink&aacute;bb a mesters&eacute;ges intelligencia fel&eacute; fordult. Heurisztikus keresőelj&aacute;r&aacute;sokkal kapcsolatos eredm&eacute;nyeit nemzetk&ouml;zi szaklapokban publik&aacute;lta.</p>

<p>1980-t&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző kurzusokat tart t&ouml;bb mint 12 hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi egyetemen.</p>

<p>1984-2004 k&ouml;z&ouml;tt az ELTE egyetemi docense. Kurzusai: Gazdas&aacute;gpszichol&oacute;gia, J&aacute;t&eacute;kelm&eacute;let, Logika &eacute;s intu&iacute;ci&oacute;, Emberi gondolkod&aacute;s, Mesters&eacute;ges intelligencia, Gondolkod&aacute;si strat&eacute;gi&aacute;k, M&oacute;dszertan, Matematikai statisztika I-II-III, Pszichometria, Pszichol&oacute;gia I-II tan&aacute;rszakosoknak. Kutat&aacute;sokat v&eacute;gzett a gazdas&aacute;gpszichol&oacute;giai, gondolkod&aacute;si &eacute;s d&ouml;nt&eacute;si folyamatok, j&aacute;t&eacute;kelm&eacute;let, memetika, pszichofizika, transzlogika t&eacute;mak&ouml;reiben.</p>

<p>1987-2003-ig Phone2Play Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai Fejlesztő RT-n&eacute;l &eacute;s elődein&eacute;l &ndash; Androsoft RT, Novotrade Interactive KFT, Intellrobot KFT &ndash; alap&iacute;t&oacute;t&aacute;rs, &uuml;gyvezető igazgat&oacute;, amely sikeres j&aacute;t&eacute;kokat k&eacute;sz&iacute;tett amerikai, jap&aacute;n &eacute;s eur&oacute;pai megrendelőknek.. Főbb projectek: 12 vide&oacute;j&aacute;t&eacute;k fejleszt&eacute;se amerikai c&eacute;gek sz&aacute;m&aacute;ra, mobiltelefonos j&aacute;t&eacute;kok a Nokia, AT&amp;T, Walt Disney Inc. sz&aacute;m&aacute;ra, a Rubik&rsquo;s Games c. j&aacute;t&eacute;k CD kifejleszt&eacute;se &ndash; Rubik Ernővel egy&uuml;ttműk&ouml;dve.</p>

<p>2000-ben habilit&aacute;lt a pszichol&oacute;gia tudom&aacute;ny&aacute;gban.</p>

<p>2003-t&oacute;l &uuml;zleti coaching &eacute;s tan&aacute;csad&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g v&aacute;llalati felső vezetőknek.</p>

<p>2003-t&oacute;l Darwin&rsquo;s Marketing Evolution alap&iacute;t&oacute;t&aacute;rsa, szenior tan&aacute;csad&oacute;ja &ndash; memetikai marketingkutat&aacute;s &eacute;s tan&aacute;csad&aacute;s (SAP, K&amp;H, Posta, T-Mobil, MOL, OTP, L&rsquo;Or&eacute;al, MVM, EPA M&eacute;dia, Abbott, E.ON, &ouml;sszesen t&ouml;bb, mint 40 project).</p>

<p>2005-től az E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetem Pszichol&oacute;giai Int&eacute;zet&eacute;nek egyetemi tan&aacute;ra.</p>

<p>2007-től a Babes-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem Pszichol&oacute;gia szak&aacute;nak egyetemi tan&aacute;ra.</p>

<p>Első k&ouml;nyve, az &Eacute;szj&aacute;r&aacute;sok 1989-ben jelent meg, ekkor indult el sikeres k&ouml;nyveinek sorozata itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n is. Előad&aacute;sai rendk&iacute;v&uuml;l n&eacute;pszerűek.</p>

<p>Fia, M&eacute;rő Csaba t&iacute;zszeres magyar g&oacute;bajnok, a legjobb eur&oacute;pai g&oacute;j&aacute;t&eacute;kosok k&ouml;z&ouml;tt tartj&aacute;k sz&aacute;mon. L&aacute;nya, M&eacute;rő Vera sz&iacute;n&eacute;sznő.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(27) "Mérő László előadásai"
  ["ogg_img"]=>
  string(47) "1633454981_mero-laszlo-valtozas-varazsigei9.jpg"
  ["ogg_description"]=>
  string(131) ""Ti mind innováció vagytok" - a világhírű magyar professzor előadásai online, és helyszíni előadásokon országszerte. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "38"
 ["name"]=>
 string(36) "Bod Péter Ákos: Az inflációról "
 ["src_promotion"]=>
 string(47) "1648551076_BPA_beharangozo5perces_WEBSITEra.mp3"
 ["src"]=>
 string(52) "1661186410_1648551176_BPA_INFLACIO_TELJESELOADAS.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(2) "18"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(358) "<p>&Aacute;rrobban&aacute;s, hiperinfl&aacute;ci&oacute;, milpengő, jegyrendszer, &aacute;rbefagyaszt&aacute;s&nbsp; - a t&ouml;rt&eacute;nelemből ismert fogalmak ezek. Vajon most is fenyegetnek minket&nbsp; hasonl&oacute; veszedelmek?&nbsp;</p>

<p>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos&nbsp;előad&aacute;s&aacute;nak PODCAST v&aacute;ltozata.&nbsp;&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(26) "bod-peter-akos-inflaciorol"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(54) "1667472961_bod_peter_akos_inflaciorol_podcast_tsu2.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "5"
 ["ogg_title"]=>
 string(36) "Bod Péter Ákos: Az inflációról "
 ["ogg_img"]=>
 string(54) "1667473144_bod_peter_akos_inflaciorol_podcast_tsu3.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(30) "Előadás PODCAST változata. "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:44:23"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(2) "18"
  ["name"]=>
  string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(14) "bod-peter-akos"
  ["img"]=>
  string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
  ["body"]=>
  string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(16) "Bod Péter Ákos"
  ["ogg_img"]=>
  string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
  ["ogg_description"]=>
  string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "17"
 ["name"]=>
 string(81) "Bojár Gábor: Kis cég, vagy nagy cég - avagy jöjjön a befektető, vagy sem? "
 ["src_promotion"]=>
 string(69) "1641398583_Bojár Gábor_ Kis cég, vagy nagy cég ... - 5 perces.mp3"
 ["src"]=>
 string(57) "1663155513_1638732992_KISCEGNAGYCEG_bojargabor_TELJES.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "4"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(865) "<p>J&ouml;jj&ouml;n a befektető vagy sem?&nbsp;Egy c&eacute;g - nem startup - ind&iacute;t&aacute;sa ut&aacute;n gyakran v&aacute;gyunk egy befektetőre, aki seg&iacute;t minket ebben az egyre erős&ouml;dő versenyben - melynek anyagi &eacute;s nem anyagi eszk&ouml;zeivel v&aacute;llalkoz&aacute;sunk is sikeresebb lehet.&nbsp;Ez mind nagyon sz&eacute;p - de, ekkor felmer&uuml;l a k&eacute;ts&eacute;g...J&oacute; d&ouml;nt&eacute;st hozunk, ha beengedt&uuml;nk a v&aacute;llalkoz&aacute;sunkba egy &quot;idegent&quot;? Nem fogjuk megb&aacute;nni? Mire figyelj&uuml;nk? Miben legy&uuml;nk enged&eacute;kenyek?&nbsp;Mennyire sz&oacute;lhasson bele a befektető v&aacute;llalkoz&aacute;s menet&eacute;be? Esetleg csak csendest&aacute;rsra lenne sz&uuml;ks&eacute;g?&nbsp;Boj&aacute;r G&aacute;bort k&eacute;rdezz&uuml;k a t&eacute;m&aacute;r&oacute;l.&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(33) "bojar-gabor-kis-ceg-vagy-nagy-ceg"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "0"
 ["img"]=>
 string(37) "1638732641_IMG_0308 [DVD (PAL)]22.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "4"
 ["ogg_title"]=>
 string(82) "PODCAST - Bojár Gábor: Kis cég, vagy nagy cég - avagy jöjjön a befektető..."
 ["ogg_img"]=>
 string(37) "1638732873_IMG_0308 [DVD (PAL)]22.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(111) "Bojár Gábor előadása már elérhető online, audi formában is. A podcast bárhol, bármikor hallgatható. "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:36:44"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "4"
  ["name"]=>
  string(13) "Bojár Gábor"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(11) "bojar-gabor"
  ["img"]=>
  string(45) "1619456536_bojar-gabor-tudomanyosstandup1.jpg"
  ["body"]=>
  string(2318) "<p>Fizikusi oklevel&eacute;t 1973-ban szerezte az E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetemen. 1973-1981 k&ouml;z&ouml;tt az&nbsp;E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Geofizikai Int&eacute;zetben&nbsp;programoz&oacute;k&eacute;nt, a matematikai csoport vezetőjek&eacute;nt dolgozott. 1978-ban a vil&aacute;gon elsők&eacute;nt oldotta meg geol&oacute;giai strukt&uacute;r&aacute;k sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pes t&eacute;rk&eacute;pszerű &eacute;s t&eacute;rbeli megjelen&iacute;t&eacute;s&eacute;t kis teljes&iacute;tm&eacute;nyű asztali sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pen.</p>

<p>V&aacute;llalkoz&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t a rendszerv&aacute;lt&aacute;s előtt, 1982-ben kezdte, amikor&nbsp;Tari Istv&aacute;n G&aacute;borral&nbsp;megalap&iacute;totta a&nbsp;Graphisoft GMK-t, amely egy CAD-szoftvereket fejlesztő c&eacute;g. Fő term&eacute;ke az&nbsp;ArchiCAD, melyet az 1983-as m&uuml;ncheni, majd az 1984-es hannoveri sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai szakki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son mutattak be &eacute;s 2016-ra vil&aacute;gszerte 80 orsz&aacute;gban t&ouml;bb mint 200&nbsp;000 felhaszn&aacute;l&oacute;val b&iacute;r.&nbsp;Az ArchiCAD nagy eredm&eacute;nye az volt, hogy&nbsp;Kelet-Eur&oacute;p&aacute;ban&nbsp;akkor el&eacute;rhető kis teljes&iacute;tm&eacute;nyű asztali sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;peken tett lehetőv&eacute; olyan feladatokat, amire a nyugati versenyt&aacute;rsak komoly&nbsp;sz&aacute;m&iacute;t&aacute;si kapacit&aacute;st&nbsp;is ig&eacute;nybe vehettek. Boj&aacute;r vezetői szeml&eacute;lete az volt, hogy a&nbsp;vasf&uuml;gg&ouml;nyből&nbsp;ad&oacute;d&oacute; h&aacute;tr&aacute;nyokb&oacute;l kell előnyt kov&aacute;csolni. &iacute;gy vall erről:</p>

<p>&bdquo;Ez a h&aacute;tr&aacute;ny lett azt&aacute;n a legnagyobb előny&uuml;nk, hiszen az informatika evol&uacute;ci&oacute;ja &uacute;gy alakult, hogy a szem&eacute;lyi sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pek sokkal komolyabb szerepet t&ouml;lt&ouml;ttek be, mint az &oacute;ri&aacute;s sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pek.&rdquo;</p>

<p>A&nbsp;Befoly&aacute;s-barom&eacute;ter&nbsp;szerint&nbsp;2015-ben ő volt&nbsp;Magyarorsz&aacute;g&nbsp;42. legbefoly&aacute;sosabb szem&eacute;lye. 2016-ban a lista 69. hely&eacute;n szerepelt.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(26) "Bojár Gábor előadásai "
  ["ogg_img"]=>
  string(52) "1633607747_5ACDD611-3A31-4B6F-856E-C47CB84ED0EE.jpeg"
  ["ogg_description"]=>
  string(200) "“Neumann János nem pusztán egy új gépet fedezett fel, hanem egy egészen új világot számunkra” - Bojár Gábor utánozhatatlan, szellemes stílusa a Tudományos Stand Up előadásaiban is. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "53"
 ["name"]=>
 string(38) "Dr. Pogátsa Zoltán: A globális elit"
 ["src_promotion"]=>
 string(36) "1675888741_5perces_POGI_GLOBALIS.mp3"
 ["src"]=>
 string(60) "1675887238_pogátsa_zoltán__a_globális_elit (540p)1234.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "5"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(726) "<p>Kikből &aacute;ll korunk glob&aacute;lis elitje? Miből szerezt&eacute;k vagyonukat, &eacute;s milyen &uacute;ton?<br />
Hol &eacute;lnek &eacute;s hogyan? Ahhoz a nemzethez k&ouml;tődnek, amelynek tagjak&eacute;nt meggazdagodtak, vagy igazi kozmopolit&aacute;k?&nbsp;<br />
Hogyan ejtik foglyul az &aacute;llamokat?</p>

<p>Hogyan rejtik ad&oacute;paradicsomokba a p&eacute;nz&uuml;ket? Őszinte-e a j&oacute;t&eacute;konykod&aacute;suk?Ilyen &eacute;s hasonl&oacute; k&eacute;rd&eacute;sekre keresi a v&aacute;laszt Pog&aacute;tsa Zolt&aacute;n k&ouml;zgazd&aacute;sz-t&aacute;rsadalomkutat&oacute;.&nbsp;</p>

<p>Pog&aacute;tsa Zolt&aacute;n előad&aacute;sa most podcast form&aacute;j&aacute;ban is.&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(28) "pogatsa_zoltan_globalis_elit"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "0"
 ["img"]=>
 string(54) "1677667542_pogatsa_zoltan_web_streaming_berlet_tsu.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "4"
 ["ogg_title"]=>
 string(44) "Pogátsa Zoltán: A globális elit / PODCAST"
 ["ogg_img"]=>
 string(55) "1677667938_pogatsa_zoltan_globalis_elit_podcast_tsu.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(85) "Kikből áll korunk globális elitje? Miből szerezték vagyonukat, és milyen úton?"
 ["duration"]=>
 string(8) "01:32:45"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "5"
  ["name"]=>
  string(20) "Dr. Pogátsa Zoltán"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(17) "dr-pogatsa-zoltan"
  ["img"]=>
  string(30) "1619457057_pogatsa-770x450.jpg"
  ["body"]=>
  string(3120) "<p>1988 &eacute;s 1992 k&ouml;z&ouml;tt a New English School Kuwait angol gimn&aacute;ziumba, illetve a budapesti J&oacute;zsef Attila Gimn&aacute;ziumba&nbsp;j&aacute;rt.</p>

<p>Felsőfok&uacute; tanulm&aacute;nyokat az&nbsp;E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetemen&nbsp;folytatott szociol&oacute;gia szakon, 1999-ben szerzett szociol&oacute;gus diplom&aacute;t kutat&oacute;i szakir&aacute;nyon.</p>

<p>Tekintettel kiv&aacute;l&oacute; tanulm&aacute;nyi előmenetel&eacute;re &eacute;s angol nyelvtud&aacute;s&aacute;ra 1997-98-ban kijutott Londonba, a Westminsteri Egyetemre, ahol politol&oacute;gi&aacute;t &eacute;s nemzetk&ouml;zi kapcsolatokat tanult. Az ELTE elv&eacute;gz&eacute;se ut&aacute;n 1999-2000-ben a budapesti CEU-n MA hallgat&oacute; lett D&eacute;lkelet-Eur&oacute;pai Tanulm&aacute;nyok szakon. K&ouml;zben m&aacute;r PhD hallgat&oacute; volt 1998-2004 k&ouml;zt Brightonban, ahol&nbsp;2004-ben elnyerte a&nbsp;PhD tudom&aacute;nyos fokozatot, amelyet elfogadnak az Eur&oacute;pai Uni&oacute; minden orsz&aacute;g&aacute;ban. 2001-2003 k&ouml;zt a Budapesti Műszaki &eacute;s Gazdas&aacute;gtudom&aacute;nyi Egyetemen&nbsp;MBA mesterk&eacute;pz&eacute;st v&eacute;gzett gazdas&aacute;gi &eacute;s p&eacute;nz&uuml;gyi szakir&aacute;nyon.</p>

<p>1999-től a&nbsp;Nyugat-magyarorsz&aacute;gi Egyetem&nbsp;T&aacute;rsadalom &eacute;s Eur&oacute;pa tanulm&aacute;nyok Int&eacute;zet&eacute;nek oktat&oacute;ja, kutat&oacute;ja, majd egyetemi docense, k&ouml;zben a BME tan&aacute;rseg&eacute;dje &eacute;s kutat&oacute;ja 2000 &eacute;s 2005 k&ouml;z&ouml;tt.</p>

<p>2007-2013-ig egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si &eacute;s kutat&aacute;si projektek vezetője (Magyar&ndash;Szerb Hat&aacute;r-menti Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si Operat&iacute;v Program , V&Aacute;TI Strat&eacute;giai Tervez&eacute;si Igazgat&oacute;s&aacute;g, vezető tervező; Magyar&ndash;Horv&aacute;t Hat&aacute;r-menti Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si Operat&iacute;v Program 2007-2013, V&Aacute;TI Strat&eacute;giai Tervez&eacute;si Igazgat&oacute;s&aacute;g, vezető tervező; a Bolognai Egyetem Erasmus Mundus Master in Eastern European Research fakult&aacute;s tagja, a Nyugat-magyarorsz&aacute;gi Egyetem Doktori Iskol&aacute;j&aacute;nak t&eacute;maki&iacute;r&oacute;ja. Rendszeresen tan&iacute;t a K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pai Egyetem &Uuml;zleti Iskol&aacute;j&aacute;ban &eacute;s a Corvinus Egyetemen.</p>

<p>2013-ban g&ouml;r&ouml;g &aacute;llami &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jjal Ath&eacute;nban kutatta a g&ouml;r&ouml;g v&aacute;ls&aacute;got, munk&aacute;ja eredm&eacute;nyeit k&ouml;nyvben foglalta &ouml;ssze.</p>

<p>Oktat&oacute;i munk&aacute;ja sor&aacute;n p&eacute;ld&aacute;ul Eur&oacute;pai integr&aacute;ci&oacute; gazdas&aacute;gtana, nemzetk&ouml;zi politikai gazdas&aacute;gtan,&nbsp;K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pa&nbsp;gazdas&aacute;ga,&nbsp;EU&nbsp;szakpolitik&aacute;k t&eacute;mak&ouml;r&ouml;kben ad elő. Kutat&aacute;si ter&uuml;lete az eur&oacute;pai integr&aacute;ci&oacute;, k&uuml;l&ouml;n&ouml;s tekintettel a perif&eacute;ria orsz&aacute;gaira.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(28) "Pogátsa Zoltán előadásai"
  ["ogg_img"]=>
  string(37) "1633464019_Névtelen terv (7) (1).png"
  ["ogg_description"]=>
  string(161) "A neves közgazdász előadásai online és helyszíni előadásokon országszerte. Közgazdaságtan, politika és az izgalmas összefüggések közérthetően. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "23"
 ["name"]=>
 string(31) "Kürti Sándor: Építs brandet"
 ["src_promotion"]=>
 string(47) "1638993645_BEHARANGOZO_epits_brandet_KURTIS.mp3"
 ["src"]=>
 string(58) "1661442335_1638993590_EPITS_BRANDET_kurtisandor_TELJES.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(2) "11"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(820) "<p>Arr&oacute;l, hogy fontos-e saj&aacute;t m&aacute;rk&aacute;t l&eacute;trehozni, megoszlanak a v&eacute;lem&eacute;nyek.<br />
K&uuml;rti S&aacute;ndor szerint a kis- &eacute;s k&ouml;z&eacute;pv&aacute;llalkoz&aacute;sok tulajdonosainak sz&aacute;mos feladattal kell szemben&eacute;zni&uuml;k, amin bel&uuml;l a brand&eacute;p&iacute;t&eacute;s elengedhetetlen a sikeress&eacute;g &eacute;rdek&eacute;ben.<br />
Az előad&aacute;s sor&aacute;n K&uuml;rti S&aacute;ndor az e ter&uuml;leten szerzett tapasztalatait, tan&aacute;csait osztja meg a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel.<br />
Minden kis &eacute;s k&ouml;zepes v&aacute;llalkoz&aacute;sn&aacute;l a tulajdonos agyonterhet.<br />
Viszont ez az a dolog, amit nem lehet kihagyni&hellip; &ndash; ha pedig &iacute;gy van, akkor tegy&uuml;k &eacute;lvezettel!</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(26) "epits-brandet-kurti-sandor"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "0"
 ["img"]=>
 string(37) "1638993361_Kürti-Sándor-ép-TSU.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "3"
 ["ogg_title"]=>
 string(41) "PODCAST - Kürti Sándor: Építs brandet"
 ["ogg_img"]=>
 string(37) "1638993470_Kürti-Sándor-ép-TSU.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(98) "Kürti Sándor előadása elérhető online, audio formában. A podcast bárhol meghallgatható. "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:40:44"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(2) "11"
  ["name"]=>
  string(18) "Dr. Kürti Sándor"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(15) "dr-kurti-sandor"
  ["img"]=>
  string(37) "1624127221_IMG_0242 [DVD (PAL)]22.jpg"
  ["body"]=>
  string(3312) "<p>1971-ben szerzett vegy&eacute;szm&eacute;rn&ouml;ki, 1975-ben rendszerm&eacute;rn&ouml;ki diplom&aacute;t. 1985-ig a Dunai Kőolajipari V&aacute;llalatn&aacute;l technol&oacute;giai folyamatok automatiz&aacute;l&aacute;s&aacute;val foglalkozott.</p>

<p>1989-ben alap&iacute;totta meg testv&eacute;r&eacute;vel, K&uuml;rti J&aacute;nossal a K&Uuml;RT Kft.-t, mely kezdetben m&aacute;gneses adatt&aacute;rol&oacute;k (m&aacute;gneslemezek, winchesterek) jav&iacute;t&aacute;s&aacute;ra szakosodott. 1990-ben a K&Uuml;RT Alap&iacute;tv&aacute;nyi Gimn&aacute;zium l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;hez ny&uacute;jtott anyagi t&aacute;mogat&aacute;st. 1994-ben az adatment&eacute;si (s&eacute;r&uuml;lt m&aacute;gneses adatt&aacute;rol&oacute;kr&oacute;l val&oacute; adat-helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si) technol&oacute;gi&aacute;&eacute;rt elnyerte az&nbsp;<em>Innov&aacute;ci&oacute;s Nagyd&iacute;jat</em>. 1996-ban l&eacute;trehozta a&nbsp;<em>Cig&aacute;nysz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; Gyerekek Oktat&aacute;si Alap&iacute;tv&aacute;ny&aacute;t &ndash; a H2O -t.</em>1997 &oacute;ta informatikai biztons&aacute;gi technol&oacute;gi&aacute;k kidolgoz&aacute;s&aacute;val foglalkozik. 1998 &oacute;ta a K&Uuml;RT Computer Rendszerh&aacute;z Rt. (jelenlegi nev&eacute;n:&nbsp;<em>K&Uuml;RT Inform&aacute;ci&oacute;biztons&aacute;gi &eacute;s Adatmentő Zrt</em>.) eln&ouml;ke.</p>

<p>2000-ben megv&aacute;lasztott&aacute;k az Informatikai V&aacute;llalkoz&aacute;sok Sz&ouml;vets&eacute;ge aleln&ouml;k&eacute;nek. 2001 &oacute;ta tagja a Veszpr&eacute;mi Egyetem Tan&aacute;csad&oacute; Test&uuml;let&eacute;nek. 2002-ben c&eacute;ge elnyerte a Budapest Klub Alap&iacute;tv&aacute;ny &aacute;ltal l&eacute;trehozott &Uuml;zleti, etikai d&iacute;jat &eacute;s a XI. Innov&aacute;ci&oacute;s Nagyd&iacute;j P&aacute;ly&aacute;zaton a K&Uuml;RT az Informatikai &eacute;s H&iacute;rk&ouml;zl&eacute;si Miniszt&eacute;rium Innov&aacute;ci&oacute;s D&iacute;j&aacute;t nyerte el.</p>

<p>2004-ben tagja lett a Magyar M&eacute;rn&ouml;kakad&eacute;mi&aacute;nak, a K&Uuml;RT Rt. eln&ouml;ke lett. 2005-ben az Eur&oacute;pai inform&aacute;ci&oacute;-, &eacute;s h&aacute;l&oacute;zatbiztons&aacute;gi &uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g (ENISA) szak&eacute;rtői szervezete (PSG) tagj&aacute;nak v&aacute;lasztotta, elnyerte a Csal&aacute;dbar&aacute;t munkahely d&iacute;jat, nemzetk&ouml;zi felm&eacute;r&eacute;s&eacute;ben beker&uuml;lt a Legjobb Munkahelyek k&ouml;z&eacute;. 2006-ban a K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pai Egyetem (CEU) eln&ouml;ks&eacute;g&eacute;be v&aacute;lasztott&aacute;k, a Veszpr&eacute;mi Egyetem Gazdas&aacute;gi Tan&aacute;cs&aacute;nak eln&ouml;k&eacute;v&eacute; v&aacute;lasztott&aacute;k.</p>

<p>D&iacute;jai: Kalm&aacute;r L&aacute;szl&oacute;-d&iacute;j a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;p-tudom&aacute;nyban, annak alkalmaz&aacute;s&aacute;ban el&eacute;rt eredm&eacute;nyei&eacute;rt 1996-ban,&nbsp;az &Eacute;v Informatikai Menedzsere 1997 &eacute;s 1998-ban,&nbsp;G&aacute;bor D&eacute;nes-d&iacute;j az innov&aacute;ci&oacute; ter&uuml;let&eacute;n el&eacute;rt eredm&eacute;nyei&eacute;rt 1998-ban,&nbsp;Sz&eacute;chenyi-d&iacute;j 2004-ben,&nbsp;az&nbsp;&bdquo;&Eacute;v &Uuml;zletembere 2005&rdquo;&nbsp;d&iacute;j az&nbsp;Ernst &amp; Youngt&oacute;l 2005-ben.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(26) "Kürti Sándor előadásai"
  ["ogg_img"]=>
  string(52) "1633607141_E6C6400A-50CC-475E-8C21-D99C057D806E.jpeg"
  ["ogg_description"]=>
  string(165) "“Soha ne hajtás gyorsabban, mint ahogy az őrangyalod repülni tud” - dr. Kürti Sándor zseniális előadásai az üzleti életről, utánozhatatlan humorral. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "31"
 ["name"]=>
 string(99) "Vállalatok szerepe a klímaváltozásban - Ürge-Vorsatz Diana és Pogátsa Zoltán beszélgetése"
 ["src_promotion"]=>
 string(29) "1648388749_UVD_PZ_5PERCES.mp3"
 ["src"]=>
 string(43) "1660854244_UVD_PZ_klima-beszelgetese001.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(2) "16"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(745) "<p>Vitathat&oacute;-e m&eacute;g a kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;s? Milyen &eacute;rdekek mozgatj&aacute;k a d&ouml;nt&eacute;shoz&oacute;kat? Melyek&nbsp;lehetnek a legfontosabb elv&aacute;rhat&oacute; l&eacute;p&eacute;sek egy ilyen glob&aacute;lis helyzetben?&nbsp;</p>

<p>A <strong>Tudom&aacute;nyos Stand Up podcast</strong>&nbsp;besz&eacute;lget&eacute;s&eacute;nek r&eacute;sztvevői:<br />
<strong>Dr. &Uuml;rge-Vorsatz Diana a</strong> CEU professzora, kl&iacute;makutat&oacute;, az ICCP alleln&ouml;ke&nbsp;<br />
<strong>Dr. Pog&aacute;tsa Zolt&aacute;n k</strong>&ouml;zgazd&aacute;sz, szociol&oacute;gus, a nemzetk&ouml;zi politikai gazdas&aacute;gtan szak&eacute;rtője. A Nyugat-magyarorsz&aacute;gi Egyetem docense.</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["audio_price"]=>
 string(1) "0"
 ["url"]=>
 string(47) "klimavaltozas-urge-vorsatz-diana-pogatsa-zoltan"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(1) "0"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(66) "1648719267_urge_vorsatz_diana_pogatsa_zoltan_klimavaltozas_tsu.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(1) "3"
 ["ogg_title"]=>
 string(98) "Vállalatok szerepe a kímaváltozásban - Ürge-Vorsatz Diana és Pogátsa Zoltán beszélgetése"
 ["ogg_img"]=>
 string(66) "1648719246_urge_vorsatz_diana_pogatsa_zoltan_klimavaltozas_tsu.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(207) "A két nagyszerű szakember az egyik leglényegesebb kérdésben cserélt eszmét: a klímaváltozásról beszélgettek. 
Ürge-Vorsatz Diana és Pogátsa Zoltán dialógusa podcast formában elérhető.  "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:22:27"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(2) "16"
  ["name"]=>
  string(24) "Dr. Ürge-Vorsatz Diana "
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(18) "urge-vorsatz-diana"
  ["img"]=>
  string(42) "1631871639_urge_vorsatz_diana_03_emmer.jpg"
  ["body"]=>
  string(1162) "<p>A budapesti Radn&oacute;ti Gimn&aacute;ziumban &eacute;retts&eacute;gizett, majd az E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetemen fizikusi diplom&aacute;t szerzett asztrofizika szakon. 1996-ban a kaliforniai egyetemen k&ouml;rnyezettudom&aacute;nyb&oacute;l doktor&aacute;lt.</p>

<p>2001-től a budapesti K&ouml;z&eacute;p-eur&oacute;pai Egyetem k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi tansz&eacute;k&eacute;nek professzora. 2002 &oacute;ta r&eacute;szt vesz az ENSZ &Eacute;ghajlatv&aacute;ltoz&aacute;si Korm&aacute;nyk&ouml;zi Test&uuml;let&eacute;nek (IPCC) munk&aacute;j&aacute;ban; az IPCC tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t 2007-ben Nobel-b&eacute;ked&iacute;jjal ismert&eacute;k el.</p>

<p>2007-től a budapesti K&ouml;z&eacute;p-eur&oacute;pai Egyetem &eacute;ghajlati &eacute;s fenntarthat&oacute; energiapolitikai kutat&oacute;k&ouml;zpontj&aacute;nak vezetője.</p>

<p>2008-ban a tudom&aacute;nyos munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;&eacute;rt a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztje kit&uuml;ntet&eacute;st kapta</p>

<p>2021 ősz&eacute;től a Tudom&aacute;nyos Stand Up előad&oacute;ja.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  NULL
  ["ogg_img"]=>
  NULL
  ["ogg_description"]=>
  NULL
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "25"
 ["name"]=>
 string(23) "Unoka Zsolt: Borderline"
 ["src_promotion"]=>
 string(48) "1639040780_BEHARANGOZO_BORDERLINE_unokazsolt.mp3"
 ["src"]=>
 string(54) "1661336925_1639040974_BORDERLINE_unokazsolt_TELJES.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(2) "10"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(800) "<p>Annyiszor hallottuk m&aacute;r ezt a kifejez&eacute;st: &ldquo;borderline szem&eacute;lyis&eacute;gzavar&rdquo; . De tudjuk pontosan mit jelent? Kik tartoznak bele?<br />
Ha csal&oacute;d&aacute;sunk van, a legvadabb &ouml;tletek jutnak esz&uuml;nkbe. Visszatekintve &ndash; mikor m&aacute;r megnyugodtunk &ndash; szinte megijedhet&uuml;nk magunkt&oacute;l.<br />
Borderline lenn&eacute;k?<br />
Mindenkinek ennyire f&aacute;j?<br />
Mi az a bizonyos &ldquo;hat&aacute;r&rdquo;, ami m&eacute;g norm&aacute;lisnak sz&aacute;m&iacute;t &eacute;s mikort&oacute;l besz&eacute;lhet&uuml;nk &ldquo;borderline&rdquo; szem&eacute;lyis&eacute;gzavarr&oacute;l?<br />
Miről ismerhetj&uuml;k fel ezeket az egy&eacute;neket?<br />
Mit tehet&uuml;nk, ha magunkon ismerj&uuml;k fel a t&uuml;neteit?</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(22) "borderline-unoka-zsolt"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(35) "1639040673_unoka-zsolt-tsu-jegy.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "2"
 ["ogg_title"]=>
 string(34) "PODCAST - Unoka Zsolt: Borderline "
 ["ogg_img"]=>
 string(23) "1639040741_IMG_0677.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(84) "Unoka Zsolt előadása elérhető online, audio formában. Bárhol meghallgathatod. "
 ["duration"]=>
 string(8) "02:02:00"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(2) "10"
  ["name"]=>
  string(15) "Dr. Unoka Zsolt"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(14) "dr-unoka-zsolt"
  ["img"]=>
  string(32) "1619457850_unoka-zsolt-tsu79.jpg"
  ["body"]=>
  string(1292) "<p>Semmelweis Egyetemen szerzett &aacute;ltal&aacute;nos orvosi diplom&aacute;t, majd pszichi&aacute;tri&aacute;b&oacute;l, pszichoter&aacute;pi&aacute;b&oacute;l &eacute;s orvosi rehabilit&aacute;ci&oacute;b&oacute;l szakvizsg&aacute;zott.</p>

<p>Pszichoterapeutak&eacute;nt pszichoanalitikus &eacute;s kognit&iacute;v-viselked&eacute;sterapeuta k&eacute;pz&eacute;sben r&eacute;szes&uuml;lt.<br />
Semmelweis Egyetem Pszichi&aacute;triai &eacute;s Pszichoter&aacute;pi&aacute;s Klinik&aacute;j&aacute;n egyetemi docensk&eacute;nt dolgozik &eacute;s a Pszichoter&aacute;pi&aacute;s r&eacute;szleg vezetője. Egyetemi munk&aacute;ja sor&aacute;n a gy&oacute;gy&iacute;t&oacute; munka mellett az orvostan hallgat&oacute;k &eacute;s a pszichi&aacute;ter &eacute;s pszichoterapeuta rezidensek oktat&aacute;sban is r&eacute;szt vesz mentork&eacute;nt illetve tutork&eacute;nt.</p>

<p>A Viselked&eacute;s &eacute;s Kognit&iacute;v Ter&aacute;pi&aacute;s Egyes&uuml;let kik&eacute;pző terapeut&aacute;ja &eacute;s oktat&aacute;si vezetője. A L&eacute;lekjelenl&eacute;t pszichoanalitikus rendelőben egy&eacute;ni pszichoter&aacute;pi&aacute;s munk&aacute;t v&eacute;gez. Rendszeresen szem&eacute;lyis&eacute;gfejlesztő csoportokat tart szakembereknek &eacute;s nem szakmabelieknek.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(12) "Unoka Zsolt "
  ["ogg_img"]=>
  string(52) "1633608231_AFE986D9-A9B9-4328-A5F3-3C907B3C96D7.jpeg"
  ["ogg_description"]=>
  string(123) "A népszerű hazai pszichiáter előadásai online, web-streaming formájában és országszerte helyszín előadásainkon."
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "28"
 ["name"]=>
 string(36) "Mérő László: Az ész segédigéi"
 ["src_promotion"]=>
 string(50) "1639685808_BEHARANGOZO_esz-segedige_merolaszlo.mp3"
 ["src"]=>
 string(57) "1661285378_1642004231_ESZ-SEGEDIGEI_merolaszlo_TELJES.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(868) "<p>A tudom&aacute;ny a vil&aacute;g bonyolults&aacute;g&aacute;b&oacute;l, komplexit&aacute;s&aacute;b&oacute;l csak nagyon szűk szeleteket tud megragadni.Milyen speci&aacute;lis eszk&ouml;z&ouml;ket fejlesztett m&eacute;g ki az ember ahhoz, hogy megismerje a vil&aacute;got &eacute;s benne &ouml;nmag&aacute;t, &eacute;s melyiknek mik a korl&aacute;tai? M&eacute;rő r&eacute;szletesen ismerteti a misztika, a műv&eacute;szet, a m&aacute;gia &eacute;s a hit szerep&eacute;t a vil&aacute;gunk meg&eacute;rt&eacute;s&eacute;ben. Emellett m&eacute;g besz&eacute;l h&aacute;rom olyan megismer&eacute;si keretről is, amelyek a j&ouml;vőben csatlakozhatnak ezekhez.<br />
A parapszichol&oacute;gia, a mesters&eacute;ges intelligencia &eacute;s a term&eacute;keny nemtud&aacute;s &ndash; mind m&aacute;s &eacute;s m&aacute;s okb&oacute;l j&ouml;nnek sz&oacute;ba.</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["url"]=>
 string(24) "esz-segedige-mero-laszlo"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(4) "2800"
 ["main_page"]=>
 string(1) "0"
 ["img"]=>
 string(20) "1639685517_image.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
 ["priority"]=>
 string(1) "1"
 ["ogg_title"]=>
 string(36) "Mérő László: Az ész segédigéi"
 ["ogg_img"]=>
 string(20) "1639685609_image.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(98) "Mérő László előadása elérhető online, audio formában is. A podcast bárhol hallgatható. "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:36:39"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "1"
  ["name"]=>
  string(19) "Dr. Mérő László"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(11) "mero-laszlo"
  ["img"]=>
  string(38) "1619456418_IMG_0198 [DVD (PAL)] 22.jpg"
  ["body"]=>
  string(3692) "<p>1968-ban &eacute;retts&eacute;gizett a Berzsenyi D&aacute;niel Gimn&aacute;ziumban. III. d&iacute;jat nyert az 1968-ban Moszkv&aacute;ban megrendezett X. Nemzetk&ouml;zi Matematikai Di&aacute;kolimpi&aacute;n.</p>

<p>1974-ben v&eacute;gzett az ELTE matematikus szak&aacute;n. 1980-ban megszerezte a műszaki tudom&aacute;nyok kandid&aacute;tusa (C.Sc.) fokozatot.</p>

<p>1974-1984-ig a MTA Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai &eacute;s Automatiz&aacute;l&aacute;si Kutat&oacute;int&eacute;zetben dolgozott, ahol eleinte k&eacute;pfeldolgoz&aacute;ssal &ndash; alakfelismerő algoritmusokkal &ndash; foglalkozott , majd &eacute;rdeklőd&eacute;se egyre ink&aacute;bb a mesters&eacute;ges intelligencia fel&eacute; fordult. Heurisztikus keresőelj&aacute;r&aacute;sokkal kapcsolatos eredm&eacute;nyeit nemzetk&ouml;zi szaklapokban publik&aacute;lta.</p>

<p>1980-t&oacute;l k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző kurzusokat tart t&ouml;bb mint 12 hazai &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi egyetemen.</p>

<p>1984-2004 k&ouml;z&ouml;tt az ELTE egyetemi docense. Kurzusai: Gazdas&aacute;gpszichol&oacute;gia, J&aacute;t&eacute;kelm&eacute;let, Logika &eacute;s intu&iacute;ci&oacute;, Emberi gondolkod&aacute;s, Mesters&eacute;ges intelligencia, Gondolkod&aacute;si strat&eacute;gi&aacute;k, M&oacute;dszertan, Matematikai statisztika I-II-III, Pszichometria, Pszichol&oacute;gia I-II tan&aacute;rszakosoknak. Kutat&aacute;sokat v&eacute;gzett a gazdas&aacute;gpszichol&oacute;giai, gondolkod&aacute;si &eacute;s d&ouml;nt&eacute;si folyamatok, j&aacute;t&eacute;kelm&eacute;let, memetika, pszichofizika, transzlogika t&eacute;mak&ouml;reiben.</p>

<p>1987-2003-ig Phone2Play Sz&aacute;m&iacute;t&aacute;stechnikai Fejlesztő RT-n&eacute;l &eacute;s elődein&eacute;l &ndash; Androsoft RT, Novotrade Interactive KFT, Intellrobot KFT &ndash; alap&iacute;t&oacute;t&aacute;rs, &uuml;gyvezető igazgat&oacute;, amely sikeres j&aacute;t&eacute;kokat k&eacute;sz&iacute;tett amerikai, jap&aacute;n &eacute;s eur&oacute;pai megrendelőknek.. Főbb projectek: 12 vide&oacute;j&aacute;t&eacute;k fejleszt&eacute;se amerikai c&eacute;gek sz&aacute;m&aacute;ra, mobiltelefonos j&aacute;t&eacute;kok a Nokia, AT&amp;T, Walt Disney Inc. sz&aacute;m&aacute;ra, a Rubik&rsquo;s Games c. j&aacute;t&eacute;k CD kifejleszt&eacute;se &ndash; Rubik Ernővel egy&uuml;ttműk&ouml;dve.</p>

<p>2000-ben habilit&aacute;lt a pszichol&oacute;gia tudom&aacute;ny&aacute;gban.</p>

<p>2003-t&oacute;l &uuml;zleti coaching &eacute;s tan&aacute;csad&oacute;i tev&eacute;kenys&eacute;g v&aacute;llalati felső vezetőknek.</p>

<p>2003-t&oacute;l Darwin&rsquo;s Marketing Evolution alap&iacute;t&oacute;t&aacute;rsa, szenior tan&aacute;csad&oacute;ja &ndash; memetikai marketingkutat&aacute;s &eacute;s tan&aacute;csad&aacute;s (SAP, K&amp;H, Posta, T-Mobil, MOL, OTP, L&rsquo;Or&eacute;al, MVM, EPA M&eacute;dia, Abbott, E.ON, &ouml;sszesen t&ouml;bb, mint 40 project).</p>

<p>2005-től az E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetem Pszichol&oacute;giai Int&eacute;zet&eacute;nek egyetemi tan&aacute;ra.</p>

<p>2007-től a Babes-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem Pszichol&oacute;gia szak&aacute;nak egyetemi tan&aacute;ra.</p>

<p>Első k&ouml;nyve, az &Eacute;szj&aacute;r&aacute;sok 1989-ben jelent meg, ekkor indult el sikeres k&ouml;nyveinek sorozata itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n is. Előad&aacute;sai rendk&iacute;v&uuml;l n&eacute;pszerűek.</p>

<p>Fia, M&eacute;rő Csaba t&iacute;zszeres magyar g&oacute;bajnok, a legjobb eur&oacute;pai g&oacute;j&aacute;t&eacute;kosok k&ouml;z&ouml;tt tartj&aacute;k sz&aacute;mon. L&aacute;nya, M&eacute;rő Vera sz&iacute;n&eacute;sznő.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(27) "Mérő László előadásai"
  ["ogg_img"]=>
  string(47) "1633454981_mero-laszlo-valtozas-varazsigei9.jpg"
  ["ogg_description"]=>
  string(131) ""Ti mind innováció vagytok" - a világhírű magyar professzor előadásai online, és helyszíni előadásokon országszerte. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "11"
 ["name"]=>
 string(84) ""Amiben nem értünk egyet 1." - Mihályi Péter és Pogátsa Zoltán beszélgetése"
 ["src_promotion"]=>
 NULL
 ["src"]=>
 string(65) "1663162019_1645700832_ELSO_miben_nem_ertunk_MIHALYIP_POGATSAZ.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "5"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(810) "<p>&quot;Tisztelj&uuml;k egym&aacute;st, de p&aacute;r dologban nem &eacute;rt&uuml;nk egyet&quot; - hangzott el Pog&aacute;tsa Zolt&aacute;nt&oacute;l, mikor Mih&aacute;lyi P&eacute;ter&nbsp;nyilatkozat&aacute;ra reflekt&aacute;lt. Egy asztalhoz &uuml;ltett&uuml;k a k&eacute;t neves k&ouml;zgazd&aacute;szt &nbsp;T&eacute;ma: <em>gazdas&aacute;gunkr&oacute;l &eacute;s gazdas&aacute;gpolitik&aacute;nkr&oacute;l a rendszerv&aacute;lt&aacute;st k&ouml;vetően. </em>Most audi&oacute; form&aacute;ban, b&aacute;rhol hallgathat&oacute;an.&nbsp;&nbsp;<br />
A szellemi p&aacute;rbaj fegyverneme:tudom&aacute;ny &eacute;s stand up.&nbsp;</p>

<p><strong>Első epiz&oacute;d: rendszerv&aacute;lt&aacute;s&oacute;l 2010- ig</strong> &aacute;tfog&oacute; ( &eacute;s szellemes ) elemz&eacute;s<br />
&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "90"
 ["audio_price"]=>
 string(1) "0"
 ["url"]=>
 string(52) "amiben-nem-ertunk-egyet-mihalyi-peter-pogatsa-zoltan"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(1) "0"
 ["main_page"]=>
 string(1) "0"
 ["img"]=>
 string(62) "1636836646_218987663_952247732010405_4845875243239866538_n.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["ogg_title"]=>
 string(81) ""Amiben nem értünk egyet" - Pogátsa Zoltán és Mihályi Péter beszélgetése"
 ["ogg_img"]=>
 string(62) "1648716401_233074584_508203640271741_2795560946123472973_n.gif"
 ["ogg_description"]=>
 string(147) ""Tiszteljük egymást, de pár dologban nem értünk egyet" - hangzott el Pogátsa Zoltántól, mikor Mihályi Péter nyilatkozatára reflektált."
 ["duration"]=>
 string(8) "01:20:38"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "5"
  ["name"]=>
  string(20) "Dr. Pogátsa Zoltán"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(17) "dr-pogatsa-zoltan"
  ["img"]=>
  string(30) "1619457057_pogatsa-770x450.jpg"
  ["body"]=>
  string(3120) "<p>1988 &eacute;s 1992 k&ouml;z&ouml;tt a New English School Kuwait angol gimn&aacute;ziumba, illetve a budapesti J&oacute;zsef Attila Gimn&aacute;ziumba&nbsp;j&aacute;rt.</p>

<p>Felsőfok&uacute; tanulm&aacute;nyokat az&nbsp;E&ouml;tv&ouml;s Lor&aacute;nd Tudom&aacute;nyegyetemen&nbsp;folytatott szociol&oacute;gia szakon, 1999-ben szerzett szociol&oacute;gus diplom&aacute;t kutat&oacute;i szakir&aacute;nyon.</p>

<p>Tekintettel kiv&aacute;l&oacute; tanulm&aacute;nyi előmenetel&eacute;re &eacute;s angol nyelvtud&aacute;s&aacute;ra 1997-98-ban kijutott Londonba, a Westminsteri Egyetemre, ahol politol&oacute;gi&aacute;t &eacute;s nemzetk&ouml;zi kapcsolatokat tanult. Az ELTE elv&eacute;gz&eacute;se ut&aacute;n 1999-2000-ben a budapesti CEU-n MA hallgat&oacute; lett D&eacute;lkelet-Eur&oacute;pai Tanulm&aacute;nyok szakon. K&ouml;zben m&aacute;r PhD hallgat&oacute; volt 1998-2004 k&ouml;zt Brightonban, ahol&nbsp;2004-ben elnyerte a&nbsp;PhD tudom&aacute;nyos fokozatot, amelyet elfogadnak az Eur&oacute;pai Uni&oacute; minden orsz&aacute;g&aacute;ban. 2001-2003 k&ouml;zt a Budapesti Műszaki &eacute;s Gazdas&aacute;gtudom&aacute;nyi Egyetemen&nbsp;MBA mesterk&eacute;pz&eacute;st v&eacute;gzett gazdas&aacute;gi &eacute;s p&eacute;nz&uuml;gyi szakir&aacute;nyon.</p>

<p>1999-től a&nbsp;Nyugat-magyarorsz&aacute;gi Egyetem&nbsp;T&aacute;rsadalom &eacute;s Eur&oacute;pa tanulm&aacute;nyok Int&eacute;zet&eacute;nek oktat&oacute;ja, kutat&oacute;ja, majd egyetemi docense, k&ouml;zben a BME tan&aacute;rseg&eacute;dje &eacute;s kutat&oacute;ja 2000 &eacute;s 2005 k&ouml;z&ouml;tt.</p>

<p>2007-2013-ig egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si &eacute;s kutat&aacute;si projektek vezetője (Magyar&ndash;Szerb Hat&aacute;r-menti Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si Operat&iacute;v Program , V&Aacute;TI Strat&eacute;giai Tervez&eacute;si Igazgat&oacute;s&aacute;g, vezető tervező; Magyar&ndash;Horv&aacute;t Hat&aacute;r-menti Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si Operat&iacute;v Program 2007-2013, V&Aacute;TI Strat&eacute;giai Tervez&eacute;si Igazgat&oacute;s&aacute;g, vezető tervező; a Bolognai Egyetem Erasmus Mundus Master in Eastern European Research fakult&aacute;s tagja, a Nyugat-magyarorsz&aacute;gi Egyetem Doktori Iskol&aacute;j&aacute;nak t&eacute;maki&iacute;r&oacute;ja. Rendszeresen tan&iacute;t a K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pai Egyetem &Uuml;zleti Iskol&aacute;j&aacute;ban &eacute;s a Corvinus Egyetemen.</p>

<p>2013-ban g&ouml;r&ouml;g &aacute;llami &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jjal Ath&eacute;nban kutatta a g&ouml;r&ouml;g v&aacute;ls&aacute;got, munk&aacute;ja eredm&eacute;nyeit k&ouml;nyvben foglalta &ouml;ssze.</p>

<p>Oktat&oacute;i munk&aacute;ja sor&aacute;n p&eacute;ld&aacute;ul Eur&oacute;pai integr&aacute;ci&oacute; gazdas&aacute;gtana, nemzetk&ouml;zi politikai gazdas&aacute;gtan,&nbsp;K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pa&nbsp;gazdas&aacute;ga,&nbsp;EU&nbsp;szakpolitik&aacute;k t&eacute;mak&ouml;r&ouml;kben ad elő. Kutat&aacute;si ter&uuml;lete az eur&oacute;pai integr&aacute;ci&oacute;, k&uuml;l&ouml;n&ouml;s tekintettel a perif&eacute;ria orsz&aacute;gaira.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(28) "Pogátsa Zoltán előadásai"
  ["ogg_img"]=>
  string(37) "1633464019_Névtelen terv (7) (1).png"
  ["ogg_description"]=>
  string(161) "A neves közgazdász előadásai online és helyszíni előadásokon országszerte. Közgazdaságtan, politika és az izgalmas összefüggések közérthetően. "
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "30"
 ["name"]=>
 string(84) ""Amiben nem értünk egyet 3." - Mihályi Péter és Pogásta Zoltán beszélgetése"
 ["src_promotion"]=>
 string(40) "1641501865_ajanlo_podcast_weboldalra.mp3"
 ["src"]=>
 string(48) "1661187013_1645701345_EURO_MIHALYIP_POGATSAZ.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "6"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(770) "<p>Hova tűnt az euro k&eacute;rd&eacute;se Magyarorsz&aacute;gon? Kinek &aacute;ll &eacute;rdek&eacute;ben a bevezt&eacute;se&nbsp;&eacute;s kinek nem? Mi v&aacute;rhat&oacute; ha beveztj&uuml;k &eacute;s mire sz&aacute;m&iacute;tsunk ha m&eacute;gsem cser&eacute;lj&uuml;k le a forintunkat?&nbsp;</p>

<p>A k&ouml;z&eacute;let legizgalmasabb k&ouml;zgazdas&aacute;gi k&eacute;rd&eacute;se: hova lett &eacute;s mi lesz veled eur&oacute;?&nbsp;</p>

<p>A k&eacute;t neves k&ouml;zgad&aacute;sz dr. MIH&Aacute;LYI P&eacute;ter &eacute;s dr. POG&Aacute;TSA Zolt&aacute;n besz&eacute;lget&eacute;se ,&nbsp;&quot;AMIBEN NEM &Eacute;RT&Uuml;NK EGYET&quot;&nbsp;most folytat&oacute;dik a Tudom&aacute;nyos Stand Up Podcast csatorn&aacute;j&aacute;n.</p>

<p>&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["audio_price"]=>
 string(1) "0"
 ["url"]=>
 string(57) "amiben-nem-ertunk-egyet-mihalyi-peter-pogatsa-zoltan-euro"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(1) "0"
 ["main_page"]=>
 string(1) "0"
 ["img"]=>
 string(21) "1641501429_asdfgh.png"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["ogg_title"]=>
 string(38) "Amiben nem értünk egyet 3. - Az euro"
 ["ogg_img"]=>
 string(21) "1641501818_asdfgh.png"
 ["ogg_description"]=>
 string(125) "A két neves közgazdász újabb, izgalmas beszélgetése most a közélet legizgalmasabb kérdésében: mi lesz veled euro? "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:07:58"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(1) "6"
  ["name"]=>
  string(19) "Dr. Mihályi Péter"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(16) "dr-mihalyi-peter"
  ["img"]=>
  string(37) "1619457192_IMG_0078 [DVD (PAL)]12.jpg"
  ["body"]=>
  string(1333) "<p>Dr. Mih&aacute;lyi P&eacute;ter k&ouml;zgazd&aacute;sz, az MTA doktora, a veszpr&eacute;mi Pannon Egyetem P&eacute;nz&uuml;gytani Int&eacute;zeti Tansz&eacute;k&eacute;nek tansz&eacute;kvezető egyetemi tan&aacute;ra, a K&ouml;z&eacute;p-Eur&oacute;pai Egyetem vend&eacute;gprofesszora. &nbsp;</p>

<p>Kutat&aacute;sai szorosan kapcsol&oacute;dnak a rendszerv&aacute;lt&aacute;s gazdas&aacute;gpolitikai feladataihoz (privatiz&aacute;ci&oacute;, nyugd&iacute;jreform, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi reform, eur&oacute; bevezet&eacute;se).</p>

<p>1997/98-ban a P&eacute;nz&uuml;gyminiszt&eacute;rium t&aacute;rsadalmi k&ouml;zkiad&aacute;sok&eacute;rt felelős helyettes-&aacute;llamtitk&aacute;ra, előtte a privatiz&aacute;ci&oacute; ter&uuml;let&eacute;n k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &aacute;llami beoszt&aacute;sokban j&aacute;tszott jelentős szerepet.</p>

<p>1983 &eacute;s 1993 k&ouml;z&ouml;tt az ENSZ Eur&oacute;pai Gazdas&aacute;gi Bizotts&aacute;ga főmunkat&aacute;rsa volt Genfben. P&aacute;ly&aacute;j&aacute;t az MTA K&ouml;zgazdas&aacute;gtudom&aacute;nyi Int&eacute;zet&eacute;ben kezdte 1977-ben.</p>

<p>Angolul, n&eacute;met&uuml;l, oroszul &eacute;s franci&aacute;ul besz&eacute;l. 13 tudom&aacute;nyos szakk&ouml;nyv &eacute;s kb. 200 tanulm&aacute;ny &eacute;s ismeretterjesztő cikk szerzője.</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  NULL
  ["ogg_title"]=>
  NULL
  ["ogg_img"]=>
  NULL
  ["ogg_description"]=>
  NULL
 }
}
NULL
array(28) {
 ["id"]=>
 string(2) "43"
 ["name"]=>
 string(70) "A korrupcióról - Bod Péter Ákos és Mérő László beszélgetése"
 ["src_promotion"]=>
 string(27) "1658605932_mero_bod_001.mp3"
 ["src"]=>
 string(64) "1660847841_Korrekturazott_VEGLEGES_Laci_Akos_korrupcio01dfgh.mp3"
 ["type_id"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(2) "18"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(1084) "<p><strong>Magyarorsz&aacute;gon speci&aacute;lis korrupci&oacute; van. Magyarorsz&aacute;gon speci&aacute;lis a korrupci&oacute;? Kijelentő, vagy k&eacute;rdő mondat ez? </strong></p>

<p>Ami bizonyos: az orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sokat nem befoly&aacute;solta az ismertt&eacute; lett sz&aacute;mos hazai&nbsp;megveszteget&eacute;s, hűtlen kezel&eacute;s, &uuml;gyesked&eacute;s. Nevezhetj&uuml;k b&aacute;rhogy a korrupci&oacute; sz&oacute; eredeti jelent&eacute;se<strong>: roml&aacute;s.</strong><br />
Ha elemezz&uuml;k a kialakult helyzetet, kijelentő m&oacute;dba helyezhetj&uuml;k: Magyarorsz&aacute;gon speci&aacute;lis korrupci&oacute; van.<br />
<strong>dr. M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute; &eacute;s dr. Bod P&eacute;ter &Aacute;kos </strong>egy&nbsp; k&aacute;v&eacute; mellett &uuml;ltek le besz&eacute;lgetni erről.<br />
A pszichol&oacute;gus &eacute;s a k&ouml;zgazd&aacute;sz k&eacute;pviselte valamennyi&uuml;nk k&eacute;rd&eacute;seit &eacute;s kereste a v&aacute;laszokat a kialakult magyarorsz&aacute;gi helyzetre.&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["event_place"]=>
 string(0) ""
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["audio_price"]=>
 string(1) "0"
 ["url"]=>
 string(22) "a-korrupciorol-podcast"
 ["audio_gross_price"]=>
 string(1) "0"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(66) "1667469769_mero_laszlo_bod_peter_akos_korrupciorol_podcast_tsu.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["track_title"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["ogg_title"]=>
 string(27) "A korrupcióról - PODCAST "
 ["ogg_img"]=>
 string(67) "1667469941_mero_laszlo_bod_peter_akos_korrupciorol_podcast_tsu3.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(316) "Romlás - ez a korrupció szó eredeti jelentése. Olyan, mint egy betegség - foglalta össze a két professzor Bod Péter Ákos és Mérő László a magyarországi jelenlegi helyzetet. Beszélgetésük most elérhető audio formában, podcastként. 
EZ A PODCASTUNK INGYENES meghallatható ( és terjeszthető) "
 ["duration"]=>
 string(8) "01:10:56"
 ["peopleData"]=>
 array(12) {
  ["id"]=>
  string(2) "18"
  ["name"]=>
  string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["main_menu"]=>
  string(1) "1"
  ["url"]=>
  string(14) "bod-peter-akos"
  ["img"]=>
  string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
  ["body"]=>
  string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
  ["priority"]=>
  string(1) "0"
  ["social_link"]=>
  string(0) ""
  ["ogg_title"]=>
  string(16) "Bod Péter Ákos"
  ["ogg_img"]=>
  string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
  ["ogg_description"]=>
  string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
 }
}
NULL