Bojár Iván András

array(15) {
 ["id"]=>
 string(2) "15"
 ["name"]=>
 string(20) "Bojár Iván András"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["main_menu"]=>
 string(1) "1"
 ["url"]=>
 string(17) "bojar-ivan-andras"
 ["img"]=>
 string(59) "1631871284_35221681_844a59989a1807e399aabc4eebfd06b2_wm.jpg"
 ["body"]=>
 string(2183) "<p>1993-ban v&eacute;gzett az ELTE B&ouml;lcs&eacute;szettudom&aacute;nyi Kar&aacute;n, mint műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz.</p>

<p>&Eacute;desanyja Sztankay &Aacute;gnes m&uacute;zeumi műt&aacute;rgy-restaur&aacute;tor, &eacute;desapja Boj&aacute;r Iv&aacute;n festőműv&eacute;sz, műv&eacute;szetkritikus.</p>

<p>Iv&aacute;n 1984-ben a Lapkiad&oacute; V&aacute;llalat Sajt&oacute;dokument&aacute;ci&oacute;s oszt&aacute;ly&aacute;n kezdett dolgozni, majd a Sz&eacute;pműv&eacute;szeti M&uacute;zeumban lett kiseg&iacute;tő, k&eacute;sőbb pedig ugyanitt asszisztens. 1989-ben r&eacute;szt vett a Magyar Narancs foly&oacute;irat alap&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, melynek 1990-től 1 &eacute;vig a főszerkesztője volt. Oktatott műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;netet a Sz&iacute;nh&aacute;z &eacute;s Filmműv&eacute;szeti Egyetem előd int&eacute;zm&eacute;ny&eacute;ben 7 &eacute;vig, k&eacute;sőbb &eacute;p&iacute;t&eacute;szkritikai cikkei jelentek meg sz&aacute;mos hazai foly&oacute;iratban. Dolgozott a Magyar R&aacute;di&oacute;ban, a Szabad Eur&oacute;pa &eacute;s a Tilos R&aacute;di&oacute;ban, valamint műsorvezetők&eacute;nt &eacute;s ad&aacute;sszerkesztők&eacute;nt a Magyar Telev&iacute;zi&oacute;ban is.&nbsp;</p>

<p>1998-ban alap&iacute;totta meg az Octogon &eacute;p&iacute;t&eacute;szeti lapot, ami k&ouml;r&uuml;l kialakult az Octogon &Eacute;p&iacute;t&eacute;szetkritikai Műhely. 2018 m&aacute;rcius&aacute;t&oacute;l 2019 j&uacute;nius&aacute;ig az &Eacute;p&iacute;t&eacute;szf&oacute;rum főszerkesztője.</p>

<p>2019 j&uacute;lius&aacute;ban l&eacute;trehozza &eacute;s az&oacute;ta vezeti a 10 milli&oacute; Fa k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi szervezetet.</p>

<p>Kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;s&aacute;ra fejlődő 10 milli&oacute; Fa k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gekből &aacute;ll&oacute; orsz&aacute;gos h&aacute;l&oacute;zata &eacute;p&uuml;lt ki, sokt&iacute;zezres k&ouml;vetői &eacute;s tagl&eacute;tsz&aacute;mmal.</p>

<p>Boj&aacute;r Iv&aacute;n Andr&aacute;s 2021. ősz&eacute;től a Tudom&aacute;nyos Stand Up előad&oacute;ja.</p>

<p>&nbsp;</p>
"
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["social_link"]=>
 string(0) ""
 ["ogg_title"]=>
 string(0) ""
 ["ogg_img"]=>
 NULL
 ["ogg_description"]=>
 string(0) ""
 ["videos"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(28) {
   ["id"]=>
   string(2) "53"
   ["name"]=>
   string(16) "A zöld "BALEK" "
   ["src_promotion"]=>
   string(17) "/videos/655653209"
   ["src_video"]=>
   string(17) "/videos/649238512"
   ["people_id"]=>
   string(2) "15"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(2510) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info"><strong>K&Iacute;S&Eacute;RŐLEV&Eacute;L let&ouml;lthető ITT</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;Boj&aacute;r Iv&aacute;n Andr&aacute;s: A z&ouml;ld &quot;BALEK&quot; WEB&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>Akit - valamennyire&nbsp;is - &eacute;rdekel a k&ouml;rnyezetv&eacute;delem, tal&aacute;lkozott m&aacute;r Boj&aacute;r Iv&aacute;n Andr&aacute;s nev&eacute;vel, a 10 milli&oacute; fa alap&iacute;t&oacute;j&aacute;val.&nbsp;</p>

<p>Sokszor ha egy ismert, nagy szervezetet l&aacute;tunk, &uacute;gy gondoljuk el, hogy egy diadalmenet volt eddig minden l&eacute;p&eacute;s&uuml;k. Mint m&aacute;r megtudhattuk előző előad&aacute;sainkb&oacute;l, m&eacute;g a legnagyobbaknak - mint a Graphisoft &eacute;s a K&uuml;rt Zrt. -&nbsp;is voltak neh&eacute;zs&eacute;gei.&nbsp;</p>

<p>Mi lehet a 10 milli&oacute; fa sztorija?&nbsp;</p>

<p>Azt k&eacute;rt&uuml;k Boj&aacute;r Iv&aacute;nt&oacute;l, hogy engedjen nek&uuml;nk betekint&eacute;st a 10 milli&oacute; fa &eacute;let&eacute;be, mes&eacute;ljen nek&uuml;nk a neh&eacute;zs&eacute;gekről, sikerekről.&nbsp;</p>

<p><strong>Előad&aacute;sunk d&aacute;tuma:&nbsp; 2021. NOVEMBER 24. 19.00&nbsp;<br />
AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!</strong></p>

<p><strong>B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge&nbsp;90 nap.&nbsp;</strong></p>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["event_date"]=>
   NULL
   ["event_place"]=>
   string(6) "Online"
   ["url"]=>
   string(28) "bojar-ivan-andras-zold-balek"
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "32"
   ["video_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["event_time"]=>
   string(0) ""
   ["type_id"]=>
   string(1) "1"
   ["video_gross_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(60) "1642427572_bojar_ivan_andras_a_zold_balek_streaming_tsu3.jpg"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["embed"]=>
   string(264) "<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://vimeo.com/event/1572659/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>"
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
   ["priority"]=>
   string(1) "0"
   ["ogg_title"]=>
   string(49) "Bojár Iván András: A zöld "BALEK" / STREAMING"
   ["ogg_img"]=>
   string(60) "1644143262_bojar_ivan_andras_a_zold_balek_streaming_tsu5.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(76) "Nézd velünk "Bojár Iván András: A zöld "BALEK" streaming előadását!"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "15"
    ["name"]=>
    string(20) "Bojár Iván András"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(17) "bojar-ivan-andras"
    ["img"]=>
    string(59) "1631871284_35221681_844a59989a1807e399aabc4eebfd06b2_wm.jpg"
    ["body"]=>
    string(2183) "<p>1993-ban v&eacute;gzett az ELTE B&ouml;lcs&eacute;szettudom&aacute;nyi Kar&aacute;n, mint műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz.</p>

<p>&Eacute;desanyja Sztankay &Aacute;gnes m&uacute;zeumi műt&aacute;rgy-restaur&aacute;tor, &eacute;desapja Boj&aacute;r Iv&aacute;n festőműv&eacute;sz, műv&eacute;szetkritikus.</p>

<p>Iv&aacute;n 1984-ben a Lapkiad&oacute; V&aacute;llalat Sajt&oacute;dokument&aacute;ci&oacute;s oszt&aacute;ly&aacute;n kezdett dolgozni, majd a Sz&eacute;pműv&eacute;szeti M&uacute;zeumban lett kiseg&iacute;tő, k&eacute;sőbb pedig ugyanitt asszisztens. 1989-ben r&eacute;szt vett a Magyar Narancs foly&oacute;irat alap&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, melynek 1990-től 1 &eacute;vig a főszerkesztője volt. Oktatott műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;netet a Sz&iacute;nh&aacute;z &eacute;s Filmműv&eacute;szeti Egyetem előd int&eacute;zm&eacute;ny&eacute;ben 7 &eacute;vig, k&eacute;sőbb &eacute;p&iacute;t&eacute;szkritikai cikkei jelentek meg sz&aacute;mos hazai foly&oacute;iratban. Dolgozott a Magyar R&aacute;di&oacute;ban, a Szabad Eur&oacute;pa &eacute;s a Tilos R&aacute;di&oacute;ban, valamint műsorvezetők&eacute;nt &eacute;s ad&aacute;sszerkesztők&eacute;nt a Magyar Telev&iacute;zi&oacute;ban is.&nbsp;</p>

<p>1998-ban alap&iacute;totta meg az Octogon &eacute;p&iacute;t&eacute;szeti lapot, ami k&ouml;r&uuml;l kialakult az Octogon &Eacute;p&iacute;t&eacute;szetkritikai Műhely. 2018 m&aacute;rcius&aacute;t&oacute;l 2019 j&uacute;nius&aacute;ig az &Eacute;p&iacute;t&eacute;szf&oacute;rum főszerkesztője.</p>

<p>2019 j&uacute;lius&aacute;ban l&eacute;trehozza &eacute;s az&oacute;ta vezeti a 10 milli&oacute; Fa k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi szervezetet.</p>

<p>Kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;s&aacute;ra fejlődő 10 milli&oacute; Fa k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gekből &aacute;ll&oacute; orsz&aacute;gos h&aacute;l&oacute;zata &eacute;p&uuml;lt ki, sokt&iacute;zezres k&ouml;vetői &eacute;s tagl&eacute;tsz&aacute;mmal.</p>

<p>Boj&aacute;r Iv&aacute;n Andr&aacute;s 2021. ősz&eacute;től a Tudom&aacute;nyos Stand Up előad&oacute;ja.</p>

<p>&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_img"]=>
    NULL
    ["ogg_description"]=>
    string(0) ""
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
 }
 ["audios"]=>
 array(0) {
 }
 ["tickets"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "18"
   ["name"]=>
   string(34) "Agrár - klíma STREAMING Bérlet "
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(18) "agrar-klima-berlet"
   ["price"]=>
   string(5) "12500"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "12500"
   ["body"]=>
   string(918) "<p>Agr&aacute;r - kl&iacute;ma b&eacute;rlet&uuml;nk - mindenkinek. Jegyv&aacute;s&aacute;rl&oacute;ink főleg v&aacute;rosokban &eacute;lő emberek, de őket/minket is &eacute;rdekel a kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;s hat&aacute;sai a mezőgazdas&aacute;gra. / Pl. mit &uuml;ltess&uuml;nk a kert&uuml;nkbe? /</p>

<p>A koronav&iacute;rus v&aacute;ls&aacute;g megmutatta, hogy tud olyan is lenni, hogy &uuml;resek a boltok, nincs sz&aacute;ll&iacute;tm&aacute;nyoz&aacute;s, nincs termel&eacute;s.&nbsp;<br />
Ilyenkor j&oacute;l j&ouml;het az aquap&oacute;nia, ami ell&aacute;t valamennyire h&uacute;ssal &eacute;s z&ouml;lds&eacute;ggel.<br />
Ha pedig ilyen j&oacute;, mi&eacute;rt nem terjedt jobban el?&nbsp;</p>

<p>Boj&aacute;r Iv&aacute;n Andr&aacute;s munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;r&oacute;l sokan hallottak - most pedig olyanokat hallhatunk tőle, amiről m&eacute;g nem besz&eacute;lt.&nbsp;</p>
"
   ["img"]=>
   string(51) "1641290314_agrar_klima_web_streaming_berlet_tsu.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(58) "Gönczi Péter, Bojár Iván András, Ürge-Vorsatz Diána"
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "91"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["priority"]=>
   string(2) "-9"
   ["body_short"]=>
   string(2101) "<p><strong>AZ AGR&Aacute;R - KL&Iacute;MA B&Eacute;RLETBEN&nbsp;l&eacute;vő streaming előad&aacute;sok:</strong>&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/gonczi-peter-aquaponia-live">- G&Ouml;NCZI P&Eacute;TER: Aquaponia most!&nbsp;</a></strong><br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/urge-vorsatz-diana-klimavaltozasrol-live">- &Uuml;RGE-VORSATZ DI&Aacute;NA: A kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;sr&oacute;l&nbsp;I.&nbsp;</a></strong><br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bojar-ivan-andras-zold-balek-live">- BOJ&Aacute;R IV&Aacute;N ANDR&Aacute;S: A z&ouml;ld &quot;balek&quot;</a></strong></p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l - vagy a k&oacute;d aktiv&aacute;l&aacute;s&aacute;t&oacute;l - sz&aacute;m&iacute;tva 90 nap.&nbsp;</strong></p>

<p>LIVE előad&aacute;sok előtt 3 &oacute;r&aacute;val egy eml&eacute;keztető e-mailt k&uuml;ld&uuml;nk.&nbsp;</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(34) "Agrár - klíma STREAMING bérlet "
   ["ogg_img"]=>
   string(48) "1644588721_agrar_klima_berlet_streaming_tsu3.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(55) "Tudományos, üzleti előadások "Stand Up" stílusban!"
  }
  [1]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "19"
   ["name"]=>
   string(36) "Összes előadásunk egy Bérlettel!"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(14) "osszes-eloadas"
   ["price"]=>
   string(5) "95000"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "95000"
   ["body"]=>
   string(1595) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p>A b&eacute;rletben az &ouml;sszes streaming előad&aacute;sunk szerepel.&nbsp;</p>

<p>Előad&oacute;k:&nbsp;<br />
- Pszichol&oacute;gia t&eacute;m&aacute;ban:&nbsp; M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute;, Unoka Zsolt, Szendi G&aacute;bor,&nbsp;<br />
- Gazdas&aacute;gi t&eacute;m&aacute;ban:&nbsp; Gerendai K&aacute;roly, K&uuml;rti S&aacute;ndor, Boj&aacute;r G&aacute;bor, Lang Andr&aacute;s, Pog&aacute;tsa Zolt&aacute;n, Mih&aacute;lyi P&eacute;ter, +Bogd&aacute;n L&aacute;szl&oacute;, Ny&aacute;ry Kriszti&aacute;n<br />
- Kl&iacute;ma t&eacute;m&aacute;ban: &Uuml;rge-Vorsatz Di&aacute;na, Boj&aacute;r Iv&aacute;n G&aacute;bor, G&ouml;nczi P&eacute;ter</p>
"
   ["img"]=>
   string(42) "1639243435_ÖSSZES STREAMING ELŐADÁS.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(11) "Fulllll :)"
   ["max_available_day"]=>
   string(3) "364"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["priority"]=>
   string(3) "125"
   ["body_short"]=>
   string(1071) "<p>&Ouml;sszes előad&aacute;sunk egy b&eacute;rlettel!&nbsp;<br />
Az előad&aacute;sok<strong> EGY &Eacute;VIG</strong> el&eacute;rhetőek!</p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(43) "Tudományos Stand Up - összes előadásunk"
   ["ogg_img"]=>
   string(33) "1639242870_osszes_eloadas_tsu.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(53) "Vásárold meg egy bérlettel összes előadásunkat!"
  }
 }
}

1993-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, mint művészettörténész.

Édesanyja Sztankay Ágnes múzeumi műtárgy-restaurátor, édesapja Bojár Iván festőművész, művészetkritikus.

Iván 1984-ben a Lapkiadó Vállalat Sajtódokumentációs osztályán kezdett dolgozni, majd a Szépművészeti Múzeumban lett kisegítő, később pedig ugyanitt asszisztens. 1989-ben részt vett a Magyar Narancs folyóirat alapításában, melynek 1990-től 1 évig a főszerkesztője volt. Oktatott művészettörténetet a Színház és Filmművészeti Egyetem előd intézményében 7 évig, később építészkritikai cikkei jelentek meg számos hazai folyóiratban. Dolgozott a Magyar Rádióban, a Szabad Európa és a Tilos Rádióban, valamint műsorvezetőként és adásszerkesztőként a Magyar Televízióban is. 

1998-ban alapította meg az Octogon építészeti lapot, ami körül kialakult az Octogon Építészetkritikai Műhely. 2018 márciusától 2019 júniusáig az Építészfórum főszerkesztője.

2019 júliusában létrehozza és azóta vezeti a 10 millió Fa környezetvédelmi szervezetet.

Kezdeményezésének hatására fejlődő 10 millió Fa közösségnek helyi közösségekből álló országos hálózata épült ki, soktízezres követői és taglétszámmal.

Bojár Iván András 2021. őszétől a Tudományos Stand Up előadója.

 

Vissza az előadókhoz