Dr. Mérő László:
Az elvek csapodár természete - EGER

A helyszíni elődás ajánlója:

Dr. Mérő László:
Az elvek csapodár természete - EGER

Létezik-e olyan elvszilárdság, mely egy életen át megdönthetetlen? Vajon akkor tesszük-e jól, ha makacsul ragaszkodunk elveinkhez, vagy ellenkezőleg, épp a betartásukban gyakorlott rugalmasság a nyerő?
És ha így van, egyáltalán van-e értelme elveket fabrikálni?
Hogyan lelhetjük meg a tökéletes egyensúlyt érzelmeink és elveink közt, egyáltalán létezik-e olyan?

18 éven felülieknek ajánlott!

Jegyek SZÉP kártyával is elérhetőek! 

Betekintés az előadásba

Ezek az előadások is érdekelhetnek:

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "57"
 ["name"]=>
 string(24) "Heurisztikák - BUDAPEST"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/884774862"
 ["src_video"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(994) "<p><strong>Előad&aacute;s a Mix&aacute;t Dumaklubban!</strong></p>

<p>Az emberi gondolkod&aacute;s sok esetben &eacute;ppen akkor t&aacute;volr&oacute;l sem racion&aacute;lis, amikor a legink&aacute;bb hat&eacute;kony. Ebben az előad&aacute;sban bemutatjuk azokat a legfontosabb irracion&aacute;lis gondolkod&aacute;si mechanizmusainkat, amelyek &aacute;ltal&aacute;ban gyors &eacute;s j&oacute; d&ouml;nt&eacute;sekhez vezetnek, de időnk&eacute;nt s&uacute;lyos t&eacute;ved&eacute;seket okoznak.<br />
Ezek a t&eacute;ved&eacute;sek annyira szisztematikusak, hogy &aacute;ltal&aacute;ban el&eacute;gg&eacute; j&oacute;l előre is jelezhetők.</p>

<p>Mik azok a dolgok, amelyeket l&aacute;tv&aacute;nyosan &eacute;s j&oacute;l előrejelezhetően nem &eacute;szszerűen csin&aacute;lunk?&nbsp;<br />
&Eacute;s hogy sokszor pont ettől műk&ouml;dik j&oacute;l a gondolkod&aacute;sunk?</p>

<p><strong>Jegyek SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 string(10) "2023-11-26"
 ["event_place"]=>
 string(25) "Budapest, Mixát Dumaklub"
 ["url"]=>
 string(27) "az_eszszerutlenseg_logikaja"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(5) "19.00"
 ["type_id"]=>
 string(1) "3"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(32) "1700050038_mero_heurisztikak.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(87) "https://dumaszinhaz.jegy.hu/program/tudomanyos-stand-up-mero-laszlo-heurisztikak-154769"
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(29) "Jegyvásárlás a helyszínre"
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["ogg_title"]=>
 string(49) "Mérő László: Az észszerűtlenség logikája "
 ["ogg_img"]=>
 string(76) "1700050004_Mérő László Heurisztikák előadás a Mixát Dumaklubban!.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(106) "Az emberi gondolkodás sok esetben éppen akkor távolról sem racionális, amikor a leginkább hatékony."
}

												

Mérő László: Az észszerűtlenség logikája

Előadás a Mixát Dumaklubban!

Az emberi gondolkodás sok esetben éppen akkor távolról sem racionális, amikor a leginkább hatékony. Ebben az előadásban bemutatjuk azokat a legfontosabb irracionális gondolkodási mechanizmusainkat, amelyek általában gyors és jó döntésekhez vezetnek, de időnként súlyos tévedéseket okoznak.
Ezek a tévedések annyira szisztematikusak, hogy általában eléggé jól előre is jelezhetők.

Mik azok a dolgok, amelyeket látványosan és jól előrejelezhetően nem észszerűen csinálunk? 
És hogy sokszor pont ettől működik jól a gondolkodásunk?

Jegyek SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "47"
 ["name"]=>
 string(37) "Mesterséges intelligencia - DEBRECEN"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/886072857"
 ["src_video"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(1405) "<p>Hol tart a mesters&eacute;ges intelligenciakutat&aacute;s a XXI. sz&aacute;zadban? Kell f&eacute;ln&uuml;nk a g&eacute;pi tudatok elszaporod&aacute;s&aacute;t&oacute;l? Mik&eacute;nt hat&aacute;rozz&aacute;k meg napjainkat, &eacute;s az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; j&ouml;vőt az &aacute;ltalunk teremtett intelligens g&eacute;pek, &eacute;s programok, &eacute;s jogos-e a hollywoodi filmek &aacute;ltal felv&aacute;zolt f&eacute;lelem a g&eacute;pek hatalom&aacute;tv&eacute;tel&eacute;től, vagy &eacute;pp a technol&oacute;giai szingularit&aacute;st&oacute;l?</p>

<p>Dr. M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute; matematikus, pszichol&oacute;gus &eacute;s publicista (kor&aacute;bban mesters&eacute;ges intelligencia-kutat&oacute;) előad&aacute;sa az mesters&eacute;ges intelligenci&aacute;k t&ouml;bbf&eacute;le n&eacute;zőpontj&aacute;t &eacute;rinti (csak a technikaiakat nem), &iacute;gy a hallgat&oacute;s&aacute;g k&eacute;pet kaphat arr&oacute;l az elk&eacute;pzelt j&ouml;vőről, melyben m&aacute;r jelenleg is &eacute;l&uuml;nk, &eacute;s amely fel&eacute; m&eacute;g robog az emberis&eacute;g, &eacute;s megismerheti egy &aacute;ltalunk teremtett mesters&eacute;ges tudat egy&eacute;nre gyakorolt pszichol&oacute;giai &eacute;s egy&eacute;b, ak&aacute;r &eacute;lettani hat&aacute;sait.</p>

<p><strong>Jegyek SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 string(10) "2024-01-15"
 ["event_place"]=>
 string(27) "Debrecen, Kölcsey Központ"
 ["url"]=>
 string(46) "mero-laszlo-mesterseges-intelligencia-debrecen"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["video_price"]=>
 string(4) "6500"
 ["event_time"]=>
 string(6) "19.00 "
 ["type_id"]=>
 string(1) "3"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "6500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(102) "1700383086_Mérő László Mesterséges intelligencia előadása a debreceni Kölcsey Központban!.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(89) "https://www.jegy.hu/program/mero-laszlo-mesterseges-intelligencia-debrecen-154974/1070455"
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(29) "Jegyvásárlás a helyszínre"
 ["priority"]=>
 string(2) "13"
 ["ogg_title"]=>
 string(54) "Mérő László: Mesterséges intelligencia - Debrecen"
 ["ogg_img"]=>
 string(102) "1700383145_Mérő László Mesterséges intelligencia előadása a debreceni Kölcsey Központban!.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(2) "
"
}

												

Mérő László: Mesterséges intelligencia - Debrecen

Hol tart a mesterséges intelligenciakutatás a XXI. században? Kell félnünk a gépi tudatok elszaporodásától? Miként határozzák meg napjainkat, és az előttünk álló jövőt az általunk teremtett intelligens gépek, és programok, és jogos-e a hollywoodi filmek által felvázolt félelem a gépek hatalomátvételétől, vagy épp a technológiai szingularitástól?

Dr. Mérő László matematikus, pszichológus és publicista (korábban mesterséges intelligencia-kutató) előadása az mesterséges intelligenciák többféle nézőpontját érinti (csak a technikaiakat nem), így a hallgatóság képet kaphat arról az elképzelt jövőről, melyben már jelenleg is élünk, és amely felé még robog az emberiség, és megismerheti egy általunk teremtett mesterséges tudat egyénre gyakorolt pszichológiai és egyéb, akár élettani hatásait.

Jegyek SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "58"
 ["name"]=>
 string(23) "Intuitív gondolkodás "
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/686693029"
 ["src_video"]=>
 string(17) "/videos/682797382"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(2570) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info"><strong>K&Iacute;S&Eacute;RŐLEV&Eacute;L let&ouml;lthető ITT</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute;: Intuit&iacute;v gondolkod&aacute;s&quot;&nbsp;LIVE&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>A logikus gondolkod&aacute;s nagyon hat&eacute;kony tud lenni, de sokszor t&uacute;l lass&uacute;nak bizonyul. Az intuit&iacute;v gondolkod&aacute;s az, amelyik seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel gyorsan, &eacute;s t&ouml;bbnyire helyesen el tudunk igazodni gyors d&ouml;nt&eacute;st ig&eacute;nylő helyzetekben.<br />
A pszichol&oacute;gia tudom&aacute;nya sz&aacute;m&aacute;ra r&eacute;gi nagy k&eacute;rd&eacute;s, hogy mik&eacute;ppen műk&ouml;dik az intu&iacute;ci&oacute;nk?<br />
Erről a k&eacute;rd&eacute;sről a legt&ouml;bbet az &uacute;gynevezett m&oacute;dosult tudat&aacute;llapotok (&aacute;lom, medit&aacute;ci&oacute;, hipn&oacute;zis, stb.) vizsg&aacute;lat&aacute;val siker&uuml;lt megtudnunk.<br />
De egy&aacute;ltal&aacute;n: tudunk val&oacute;ban gondolkodni ezekben a m&oacute;dosult tudat&aacute;llapotokban? Kider&uuml;lt, hogy nagyon is tudunk, sőt, ezekből a kutat&aacute;sokb&oacute;l v&aacute;ratlanul sok mindent megtudtunk az emberi intu&iacute;ci&oacute; műk&ouml;d&eacute;s&eacute;ről is.</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge&nbsp;90 nap.&nbsp;</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["url"]=>
 string(42) "mero-laszlo-intuitiv-gondolkodas-streaming"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "32"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["type_id"]=>
 string(1) "1"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(65) "1650625782_mero_laszlo_intuitiv_gondolkodas_streaming_tsu (2).jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(264) "<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://vimeo.com/event/1896909/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>"
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
 ["priority"]=>
 string(2) "39"
 ["ogg_title"]=>
 string(51) "Mérő László: Intuitív gondolkodás / STREAMING"
 ["ogg_img"]=>
 string(63) "1643833720_mero_laszlo_intuitiv_gondolkodas_streaming_tsu98.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(79) "Nézd velünk "Mérő László: Intuitív gondolkodás" streaming előadását!"
}

												

Mérő László: Intuitív gondolkodás / STREAMING

Vásárold ajándékba ELŐADÁSUNKAT, BÉRLETÜNKET!    AJÁNDÉKOZZ ONLINE!

További információk az AJÁNDÉKVÁSÁRLÁS MENETÉRŐL - KATTINTS!

KÍSÉRŐLEVÉL letölthető ITT
AJÁNDÉKBA KAPTAD? - KATTINTS!  /egy kódot kaptál, amivel azt az előadást nézheted, amelyet neked választottak/ 
AJÁNDÉKKÁRTYÁT KAPTÁL? - KATTINTS!   /ajándékkártyát kaptál, ahol te adod meg mely előadást szeretnéd nézni/

Nézd velünk "Mérő László: Intuitív gondolkodás" LIVE streaming előadását!

A logikus gondolkodás nagyon hatékony tud lenni, de sokszor túl lassúnak bizonyul. Az intuitív gondolkodás az, amelyik segítségével gyorsan, és többnyire helyesen el tudunk igazodni gyors döntést igénylő helyzetekben.
A pszichológia tudománya számára régi nagy kérdés, hogy miképpen működik az intuíciónk?
Erről a kérdésről a legtöbbet az úgynevezett módosult tudatállapotok (álom, meditáció, hipnózis, stb.) vizsgálatával sikerült megtudnunk.
De egyáltalán: tudunk valóban gondolkodni ezekben a módosult tudatállapotokban? Kiderült, hogy nagyon is tudunk, sőt, ezekből a kutatásokból váratlanul sok mindent megtudtunk az emberi intuíció működéséről is.

AZ ELŐADÁSOK EGY HÓNAPIG VISSZANÉZHETŐEK és SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!
BÉRLETTEL az előadások elérhetősége 90 nap. 

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "49"
 ["name"]=>
 string(51) "Ciklusok a gazdaságban - Konjunktúra / Recesszió"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/878254069"
 ["src_video"]=>
 string(17) "/videos/876656064"
 ["people_id"]=>
 string(2) "18"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(2557) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;Bod P&eacute;ter &Aacute;kos: Ciklusok a gazdas&aacute;gban&quot;&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>Az emberek, főleg a vil&aacute;gnak ezen a t&aacute;j&aacute;n, időről időre v&aacute;ls&aacute;gokat &eacute;lnek meg. Azt m&eacute;g &eacute;rtik is, hogy a &bdquo;huzatos K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;ben&rdquo; ritka a b&eacute;k&eacute;s gyarapod&aacute;s időszaka, t&ouml;rt&eacute;nelmi tapasztalatunk az, hogy k&uuml;lső erők miatt minden gener&aacute;ci&oacute; &eacute;let&eacute;ben legal&aacute;bb egyszer &uacute;jra kell kezdenie az &eacute;let&eacute;t. Az is<br />
&eacute;rthető, hogy időnk&eacute;nt term&eacute;szeti csap&aacute;sok s&uacute;jtj&aacute;k az embert.</p>

<p>De mi&eacute;rt j&ouml;nnek a recesszi&oacute;k?<br />
Mi&eacute;rt &aacute;ll be hirtelen olyan p&eacute;nz&uuml;gyi v&aacute;ls&aacute;g, amelynek k&ouml;zeledt&eacute;t szenz&aacute;ci&oacute;&eacute;hes interj&uacute;kban megj&oacute;solt&aacute;k, majd komoly helyről megc&aacute;folt&aacute;k, majd egyszer csak a szakmabelieket is meglepve esnek a tőzsd&eacute;k?</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l - vagy a k&oacute;d aktiv&aacute;l&aacute;s&aacute;t&oacute;l - sz&aacute;m&iacute;tva 90 nap vagy a megadott időpont.&nbsp;</strong></p>

<p>Az előad&aacute;s azonnal ind&iacute;that&oacute;!</p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["url"]=>
 string(37) "bod-peter-akos-ciklusok-a-gazdasagban"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "32"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["type_id"]=>
 string(1) "1"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(18) "1698314032_Bod.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(251) "<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe
src="https://vimeo.com/event/3825909/embed" frameborder="0"
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>"
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
 ["priority"]=>
 string(2) "15"
 ["ogg_title"]=>
 string(53) "Bod Péter Ákos: Ciklusok a gazdaságban - STREAMING"
 ["ogg_img"]=>
 string(18) "1698314048_Bod.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(83) "Ciklusok, hullámok, szűk és bő évek: avagy miért nem tart sokáig a jó idők"
}

												

Bod Péter Ákos: Ciklusok a gazdaságban - STREAMING

Vásárold ajándékba ELŐADÁSUNKAT, BÉRLETÜNKET! AJÁNDÉKOZZ ONLINE!

További információk az AJÁNDÉKVÁSÁRLÁS MENETÉRŐL - KATTINTS!

AJÁNDÉKBA KAPTAD? - KATTINTS!  /egy kódot kaptál, amivel azt az előadást nézheted, amelyet neked választottak/ 
AJÁNDÉKKÁRTYÁT KAPTÁL? - KATTINTS!   /ajándékkártyát kaptál, ahol te adod meg mely előadást szeretnéd nézni/

Nézd velünk "Bod Péter Ákos: Ciklusok a gazdaságban" streaming előadását!

Az emberek, főleg a világnak ezen a táján, időről időre válságokat élnek meg. Azt még értik is, hogy a „huzatos Kárpát-medencében” ritka a békés gyarapodás időszaka, történelmi tapasztalatunk az, hogy külső erők miatt minden generáció életében legalább egyszer újra kell kezdenie az életét. Az is
érthető, hogy időnként természeti csapások sújtják az embert.

De miért jönnek a recessziók?
Miért áll be hirtelen olyan pénzügyi válság, amelynek közeledtét szenzációéhes interjúkban megjósolták, majd komoly helyről megcáfolták, majd egyszer csak a szakmabelieket is meglepve esnek a tőzsdék?

AZ ELŐADÁSOK EGY HÓNAPIG VISSZANÉZHETŐEK és SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!
BÉRLETTEL az előadások elérhetősége a vásárlástól - vagy a kód aktiválásától - számítva 90 nap vagy a megadott időpont. 

Az előadás azonnal indítható!

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "50"
 ["name"]=>
 string(26) "A klímaváltozásról I. "
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/655641105"
 ["src_video"]=>
 string(17) "/videos/638586880"
 ["people_id"]=>
 string(2) "16"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(2375) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info"><strong>K&Iacute;S&Eacute;RŐLEV&Eacute;L let&ouml;lthető ITT</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;&Uuml;rge-Vorsatz Di&aacute;na: A kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;sr&oacute;l I.&quot; WEB&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>A kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;sr&oacute;l m&aacute;r nem&nbsp;&uacute;gy kell besz&eacute;ln&uuml;nk, mint egy t&aacute;voli elvont&nbsp;fogalomr&oacute;l, hanem mint adott dolog, ami k&ouml;r&uuml;lvesz minket.&nbsp;Sz&eacute;lsős&eacute;gesebb az időj&aacute;r&aacute;s, r&ouml;videbbek &eacute;s enyh&eacute;bbek a telek, megjelentek &eacute;ghajlatunkon a mediterr&aacute;numra jellemző n&ouml;v&eacute;ny &eacute;s &aacute;llatfajok.&nbsp;<br />
Mire sz&aacute;m&iacute;thatunk?&nbsp;<br />
Hogy tudunk alkalmazkodni az &quot;&uacute;j kl&iacute;m&aacute;nkhoz&quot;? Mik azok a pozit&iacute;vumok, amiket a kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;s hozhat?&nbsp;<br />
&Uuml;rge-Vorsatz Di&aacute;na Nobel-b&eacute;ked&iacute;jas kl&iacute;makutat&oacute; minden k&eacute;rd&eacute;s&uuml;nkre&nbsp;v&aacute;laszol.&nbsp;</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge&nbsp;90 nap.&nbsp;</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["url"]=>
 string(40) "urge-vorsatz-diana-klimavaltozasrol-live"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "32"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["type_id"]=>
 string(1) "1"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(57) "1642407680_urge_vorsatz_diana_a_klimavaltozasrol_tsu2.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(2) "24"
 ["ogg_title"]=>
 string(61) "Ürge - Vorsatz Diána: A Klímaváltozásról I. / STREAMING"
 ["ogg_img"]=>
 string(69) "1644136984_urge_vorsatz_diana_a_lkimavaltozasrol_i_streaming_tsu4.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(84) "Nézd velünk "Ürge-Vorsatz Diána: A klímaváltozásról" streaming előadását!"
}

												

Ürge - Vorsatz Diána: A Klímaváltozásról I. / STREAMING

Vásárold ajándékba ELŐADÁSUNKAT, BÉRLETÜNKET!    AJÁNDÉKOZZ ONLINE!

További információk az AJÁNDÉKVÁSÁRLÁS MENETÉRŐL - KATTINTS!

KÍSÉRŐLEVÉL letölthető ITT
AJÁNDÉKBA KAPTAD? - KATTINTS!  /egy kódot kaptál, amivel azt az előadást nézheted, amelyet neked választottak/ 
AJÁNDÉKKÁRTYÁT KAPTÁL? - KATTINTS!   /ajándékkártyát kaptál, ahol te adod meg mely előadást szeretnéd nézni/

Nézd velünk "Ürge-Vorsatz Diána: A klímaváltozásról I." WEB streaming előadását!

A klímaváltozásról már nem úgy kell beszélnünk, mint egy távoli elvont fogalomról, hanem mint adott dolog, ami körülvesz minket. Szélsőségesebb az időjárás, rövidebbek és enyhébbek a telek, megjelentek éghajlatunkon a mediterránumra jellemző növény és állatfajok. 
Mire számíthatunk? 
Hogy tudunk alkalmazkodni az "új klímánkhoz"? Mik azok a pozitívumok, amiket a klímaváltozás hozhat? 
Ürge-Vorsatz Diána Nobel-békedíjas klímakutató minden kérdésünkre válaszol. 

AZ ELŐADÁSOK EGY HÓNAPIG VISSZANÉZHETŐEK és SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!
BÉRLETTEL az előadások elérhetősége 90 nap. 

Vissza az előadásokhoz

Előadás részletei

Helyszíni előadás
Dátum:
2024. Február 06. kedd
Időpont:
19.00
Helyszín:
Eger, Bartakovics Béla Művelődési Ház
Előadás ára:
6 500 Ft
JEGYVÁSÁRLÁS

Kapcsolat