Dr. Mérő László:
A vágy logikája - ESZTERGOM

A helyszíni elődás ajánlója:

Dr. Mérő László:
A vágy logikája - ESZTERGOM

A vágy titokzatos logikáját a legjobban a játékelmélet segítségével érthetjük meg – ez a váratlanul sokoldalúnak bizonyult elmélet nemcsak a gazdasági és a biológiai egyensúly létrejöttét magyarázta meg, hanem a lelki egyensúly természetéről is meglepően sokat feltárt.

Luis Bunuel, a filmrendező egyik híres filmjének címe: A vágy titokzatos tárgya.
Ebben a filmben a főszereplőt két színésznő játssza, az egyik jelenetben az egyik, a másikban a másik jelenik meg.
Miért kellett a nagy filmrendezőnek két, egymásra még csak nem is nagyon hasonlító nőt alkalmaznia, hogy megjelenítse a főszereplő férfi vágyainak tárgyát, miért nem volt elég neki egy sokoldalú színésznő?

Minden előadásunk SZÉP kártyával is elérhető!

Betekintés az előadásba

Ezek az előadások is érdekelhetnek:

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "26"
 ["name"]=>
 string(8) "Kiégés"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/887916876"
 ["src_video"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(2) "10"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(787) "<p>A burnout, vagyis ki&eacute;g&eacute;si szindr&oacute;ma egy olyan speci&aacute;lis munkahelyi &aacute;rtalom orvosi elnevez&eacute;se, amely vezető t&uuml;nete a fizikai-&eacute;rzelmi-ment&aacute;lis kimer&uuml;l&eacute;s. A ki&eacute;g&eacute;s hosszabb ideig tart&oacute; stressz, elsősorban fokozott &eacute;rzelmi megterhel&eacute;s k&ouml;vetkezt&eacute;ben alakul ki.<br />
Az &aacute;llapot sor&aacute;n a szem&eacute;ly tart&oacute;s tehetetlens&eacute;get, inkompetencia-&eacute;rz&eacute;st, cs&ouml;kkent munkakedvet &eacute;l meg, motiv&aacute;ci&oacute;ja &eacute;s teljes&iacute;tm&eacute;nye cs&ouml;kken, munkahelyi elfoglalts&aacute;gait monotonnak &eacute;s &eacute;rt&eacute;ktelennek &iacute;t&eacute;lheti meg.</p>

<p>Mit tehet&uuml;nk ellene?&nbsp;</p>
"
 ["event_date"]=>
 string(10) "2024-01-24"
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["url"]=>
 string(18) "unoka-zsolt-kieges"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "32"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(6) "19.00 "
 ["type_id"]=>
 string(1) "2"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 NULL
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["ogg_title"]=>
 string(21) "Unoka Zsolt: Kiégés"
 ["ogg_img"]=>
 string(37) "1701156949_unoka_zsolt_kieges_tsu.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(0) ""
}

												

Unoka Zsolt: Kiégés

A burnout, vagyis kiégési szindróma egy olyan speciális munkahelyi ártalom orvosi elnevezése, amely vezető tünete a fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. A kiégés hosszabb ideig tartó stressz, elsősorban fokozott érzelmi megterhelés következtében alakul ki.
Az állapot során a személy tartós tehetetlenséget, inkompetencia-érzést, csökkent munkakedvet él meg, motivációja és teljesítménye csökken, munkahelyi elfoglaltságait monotonnak és értéktelennek ítélheti meg.

Mit tehetünk ellene? 

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "37"
 ["name"]=>
 string(38) "Mesterséges intelligencia - VESZPRÉM"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/886084115"
 ["src_video"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(1405) "<p>Hol tart a mesters&eacute;ges intelligenciakutat&aacute;s a XXI. sz&aacute;zadban? Kell f&eacute;ln&uuml;nk a g&eacute;pi tudatok elszaporod&aacute;s&aacute;t&oacute;l? Mik&eacute;nt hat&aacute;rozz&aacute;k meg napjainkat, &eacute;s az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; j&ouml;vőt az &aacute;ltalunk teremtett intelligens g&eacute;pek, &eacute;s programok, &eacute;s jogos-e a hollywoodi filmek &aacute;ltal felv&aacute;zolt f&eacute;lelem a g&eacute;pek hatalom&aacute;tv&eacute;tel&eacute;től, vagy &eacute;pp a technol&oacute;giai szingularit&aacute;st&oacute;l?</p>

<p>Dr. M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute; matematikus, pszichol&oacute;gus &eacute;s publicista (kor&aacute;bban mesters&eacute;ges intelligencia-kutat&oacute;) előad&aacute;sa az mesters&eacute;ges intelligenci&aacute;k t&ouml;bbf&eacute;le n&eacute;zőpontj&aacute;t &eacute;rinti (csak a technikaiakat nem), &iacute;gy a hallgat&oacute;s&aacute;g k&eacute;pet kaphat arr&oacute;l az elk&eacute;pzelt j&ouml;vőről, melyben m&aacute;r jelenleg is &eacute;l&uuml;nk, &eacute;s amely fel&eacute; m&eacute;g robog az emberis&eacute;g, &eacute;s megismerheti egy &aacute;ltalunk teremtett mesters&eacute;ges tudat egy&eacute;nre gyakorolt pszichol&oacute;giai &eacute;s egy&eacute;b, ak&aacute;r &eacute;lettani hat&aacute;sait.</p>

<p><strong>Jegyek SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 string(10) "2024-01-25"
 ["event_place"]=>
 string(20) "Veszprém, Hangvilla"
 ["url"]=>
 string(46) "mero-laszlo-mesterseges-intelligencia-veszprem"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["video_price"]=>
 string(4) "6500"
 ["event_time"]=>
 string(6) "19.00 "
 ["type_id"]=>
 string(1) "3"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "6500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(34) "1700389070_Névtelen terv (77).jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(106) "https://hangvilla.jegy.hu/program/tudomanyos-stand-up-mero-laszlo-mesterseges-intelligencia-154692/1066974"
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(29) "Jegyvásárlás a helyszínre"
 ["priority"]=>
 string(2) "15"
 ["ogg_title"]=>
 string(55) "Mérő László: Mesterséges intelligencia - Veszprém"
 ["ogg_img"]=>
 string(34) "1700389300_Névtelen terv (77).jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(0) ""
}

												

Mérő László: Mesterséges intelligencia - Veszprém

Hol tart a mesterséges intelligenciakutatás a XXI. században? Kell félnünk a gépi tudatok elszaporodásától? Miként határozzák meg napjainkat, és az előttünk álló jövőt az általunk teremtett intelligens gépek, és programok, és jogos-e a hollywoodi filmek által felvázolt félelem a gépek hatalomátvételétől, vagy épp a technológiai szingularitástól?

Dr. Mérő László matematikus, pszichológus és publicista (korábban mesterséges intelligencia-kutató) előadása az mesterséges intelligenciák többféle nézőpontját érinti (csak a technikaiakat nem), így a hallgatóság képet kaphat arról az elképzelt jövőről, melyben már jelenleg is élünk, és amely felé még robog az emberiség, és megismerheti egy általunk teremtett mesterséges tudat egyénre gyakorolt pszichológiai és egyéb, akár élettani hatásait.

Jegyek SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "68"
 ["name"]=>
 string(25) "Mindenki másképp boldog"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/802640301"
 ["src_video"]=>
 string(17) "/videos/799467139"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(2239) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute;: Mindenki m&aacute;sk&eacute;pp&nbsp;boldog&quot;&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>A pszichol&oacute;gia hagyom&aacute;nyosan annak a tudom&aacute;nya, hogy mi mindentől tudjuk magunkat boldogtalannak &eacute;rezni. Csak az ut&oacute;bbi 25-30 &eacute;vben kezdett el azzal is foglalkozni, hogy min m&uacute;lik az, hogy időnk&eacute;nt eg&eacute;szen j&oacute;l &eacute;rezz&uuml;k magunkat a bőr&uuml;nkben.<br />
B&aacute;r ez a tudom&aacute;ny, amit pozit&iacute;v pszichol&oacute;gi&aacute;nak neveztek el, m&eacute;g el&eacute;gg&eacute; fiatal, m&aacute;ris nagyon l&aacute;tv&aacute;nyos &eacute;s időnk&eacute;nt kifejezetten meglepő eredm&eacute;nyeket &eacute;rt el.<br />
Az egyik legfontosabb eredm&eacute;ny di&oacute;h&eacute;jban: mindenki m&aacute;sk&eacute;pp &eacute;rzi mag&aacute;t j&oacute;l a bőr&eacute;ben, vagy egy kicsit fellengzősebben: mindenki m&aacute;st&oacute;l lesz boldog.</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge&nbsp;90 nap vagy a megadott időpont.&nbsp;</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["url"]=>
 string(35) "mero-laszlo-mindenki-maskepp-boldog"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "32"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["type_id"]=>
 string(1) "1"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(65) "1677496619_mero_laszlo_mindenki_maskepp_boldog_streaming_tsu4.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(264) "<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe src="https://vimeo.com/event/2893604/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>"
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
 ["priority"]=>
 string(3) "101"
 ["ogg_title"]=>
 string(42) "Mérő László: Mindenki másképp boldog"
 ["ogg_img"]=>
 string(65) "1673697459_mero_laszlo_mindenki_maskepp_boldog_tsu_streaming3.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(53) "Nézd velünk Mérő László STREAMING előadását!"
}

												

Mérő László: Mindenki másképp boldog

Vásárold ajándékba ELŐADÁSUNKAT, BÉRLETÜNKET! AJÁNDÉKOZZ ONLINE!

További információk az AJÁNDÉKVÁSÁRLÁS MENETÉRŐL - KATTINTS!

AJÁNDÉKBA KAPTAD? - KATTINTS!  /egy kódot kaptál, amivel azt az előadást nézheted, amelyet neked választottak/ 
AJÁNDÉKKÁRTYÁT KAPTÁL? - KATTINTS!   /ajándékkártyát kaptál, ahol te adod meg mely előadást szeretnéd nézni/

Nézd velünk "Mérő László: Mindenki másképp boldog" streaming előadását!

A pszichológia hagyományosan annak a tudománya, hogy mi mindentől tudjuk magunkat boldogtalannak érezni. Csak az utóbbi 25-30 évben kezdett el azzal is foglalkozni, hogy min múlik az, hogy időnként egészen jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Bár ez a tudomány, amit pozitív pszichológiának neveztek el, még eléggé fiatal, máris nagyon látványos és időnként kifejezetten meglepő eredményeket ért el.
Az egyik legfontosabb eredmény dióhéjban: mindenki másképp érzi magát jól a bőrében, vagy egy kicsit fellengzősebben: mindenki mástól lesz boldog.

AZ ELŐADÁSOK EGY HÓNAPIG VISSZANÉZHETŐEK és SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!
BÉRLETTEL az előadások elérhetősége 90 nap vagy a megadott időpont. 

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(1) "4"
 ["name"]=>
 string(30) "Az elvek csapodár természete"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/835734696"
 ["src_video"]=>
 string(17) "/videos/829472642"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(2103) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info"><strong>K&Iacute;S&Eacute;RŐLEV&Eacute;L let&ouml;lthető ITT</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute;: Az elvek csapod&aacute;r term&eacute;szete&quot; web streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>L&eacute;tezik-e olyan elvi szil&aacute;rds&aacute;g, mely egy &eacute;leten &aacute;t megd&ouml;nthetetlen? Vajon akkor tessz&uuml;k-e j&oacute;l, ha makacsul ragaszkodunk elveinkhez, vagy ellenkezőleg, &eacute;pp a betart&aacute;sukban gyakorlott rugalmass&aacute;g a nyerő?<br />
&Eacute;s ha &iacute;gy van, egy&aacute;ltal&aacute;n van-e &eacute;rtelme elveket fabrik&aacute;lni?<br />
Hogyan lelhetj&uuml;k meg a t&ouml;k&eacute;letes egyens&uacute;lyt &eacute;rzelmeink &eacute;s elveink k&ouml;zt, egy&aacute;ltal&aacute;n l&eacute;tezik-e olyan?</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!</strong></p>

<p><strong>B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge 90 nap.&nbsp;</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 NULL
 ["event_place"]=>
 string(6) "Online"
 ["url"]=>
 string(28) "az-elvek-csapodar-termeszete"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(2) "32"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(0) ""
 ["type_id"]=>
 string(1) "1"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(69) "1642925940_mero_laszlo_az_elvek_csapodar_termeszete_streaming_tsu.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(0) ""
 ["priority"]=>
 string(2) "-8"
 ["ogg_title"]=>
 string(59) "Mérő László: Az elvek csapodár természete / STREAMING"
 ["ogg_img"]=>
 string(70) "1644244571_mero_laszlo_az_elvek_csapodar_termeszete_streaming_tsu5.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(87) "Nézd velünk "Mérő László: Az elvek csapodár természete" streaming előadását!"
}

												

Mérő László: Az elvek csapodár természete / STREAMING

Vásárold ajándékba ELŐADÁSUNKAT, BÉRLETÜNKET!    AJÁNDÉKOZZ ONLINE!

További információk az AJÁNDÉKVÁSÁRLÁS MENETÉRŐL - KATTINTS!

KÍSÉRŐLEVÉL letölthető ITT
AJÁNDÉKBA KAPTAD? - KATTINTS!  /egy kódot kaptál, amivel azt az előadást nézheted, amelyet neked választottak/ 
AJÁNDÉKKÁRTYÁT KAPTÁL? - KATTINTS!   /ajándékkártyát kaptál, ahol te adod meg mely előadást szeretnéd nézni/

Nézd velünk "Mérő László: Az elvek csapodár természete" web streaming előadását!

Létezik-e olyan elvi szilárdság, mely egy életen át megdönthetetlen? Vajon akkor tesszük-e jól, ha makacsul ragaszkodunk elveinkhez, vagy ellenkezőleg, épp a betartásukban gyakorlott rugalmasság a nyerő?
És ha így van, egyáltalán van-e értelme elveket fabrikálni?
Hogyan lelhetjük meg a tökéletes egyensúlyt érzelmeink és elveink közt, egyáltalán létezik-e olyan?

AZ ELŐADÁSOK EGY HÓNAPIG VISSZANÉZHETŐEK és SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!

BÉRLETTEL az előadások elérhetősége 90 nap. 

												array(26) {
 ["id"]=>
 string(2) "57"
 ["name"]=>
 string(24) "Heurisztikák - BUDAPEST"
 ["src_promotion"]=>
 string(17) "/videos/884774862"
 ["src_video"]=>
 string(1) "0"
 ["people_id"]=>
 string(1) "1"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["body"]=>
 string(994) "<p><strong>Előad&aacute;s a Mix&aacute;t Dumaklubban!</strong></p>

<p>Az emberi gondolkod&aacute;s sok esetben &eacute;ppen akkor t&aacute;volr&oacute;l sem racion&aacute;lis, amikor a legink&aacute;bb hat&eacute;kony. Ebben az előad&aacute;sban bemutatjuk azokat a legfontosabb irracion&aacute;lis gondolkod&aacute;si mechanizmusainkat, amelyek &aacute;ltal&aacute;ban gyors &eacute;s j&oacute; d&ouml;nt&eacute;sekhez vezetnek, de időnk&eacute;nt s&uacute;lyos t&eacute;ved&eacute;seket okoznak.<br />
Ezek a t&eacute;ved&eacute;sek annyira szisztematikusak, hogy &aacute;ltal&aacute;ban el&eacute;gg&eacute; j&oacute;l előre is jelezhetők.</p>

<p>Mik azok a dolgok, amelyeket l&aacute;tv&aacute;nyosan &eacute;s j&oacute;l előrejelezhetően nem &eacute;szszerűen csin&aacute;lunk?&nbsp;<br />
&Eacute;s hogy sokszor pont ettől műk&ouml;dik j&oacute;l a gondolkod&aacute;sunk?</p>

<p><strong>Jegyek SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!</strong></p>
"
 ["event_date"]=>
 string(10) "2023-11-26"
 ["event_place"]=>
 string(25) "Budapest, Mixát Dumaklub"
 ["url"]=>
 string(27) "az_eszszerutlenseg_logikaja"
 ["max_people"]=>
 string(0) ""
 ["max_available_day"]=>
 string(1) "0"
 ["video_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["event_time"]=>
 string(5) "19.00"
 ["type_id"]=>
 string(1) "3"
 ["video_gross_price"]=>
 string(4) "5500"
 ["main_page"]=>
 string(1) "1"
 ["img"]=>
 string(32) "1700050038_mero_heurisztikak.jpg"
 ["max_available_date"]=>
 NULL
 ["embed"]=>
 string(0) ""
 ["ticket_sale_link"]=>
 string(87) "https://dumaszinhaz.jegy.hu/program/tudomanyos-stand-up-mero-laszlo-heurisztikak-154769"
 ["ticket_sale_text"]=>
 string(29) "Jegyvásárlás a helyszínre"
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["ogg_title"]=>
 string(49) "Mérő László: Az észszerűtlenség logikája "
 ["ogg_img"]=>
 string(76) "1700050004_Mérő László Heurisztikák előadás a Mixát Dumaklubban!.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(106) "Az emberi gondolkodás sok esetben éppen akkor távolról sem racionális, amikor a leginkább hatékony."
}

												

Mérő László: Az észszerűtlenség logikája

Előadás a Mixát Dumaklubban!

Az emberi gondolkodás sok esetben éppen akkor távolról sem racionális, amikor a leginkább hatékony. Ebben az előadásban bemutatjuk azokat a legfontosabb irracionális gondolkodási mechanizmusainkat, amelyek általában gyors és jó döntésekhez vezetnek, de időnként súlyos tévedéseket okoznak.
Ezek a tévedések annyira szisztematikusak, hogy általában eléggé jól előre is jelezhetők.

Mik azok a dolgok, amelyeket látványosan és jól előrejelezhetően nem észszerűen csinálunk? 
És hogy sokszor pont ettől működik jól a gondolkodásunk?

Jegyek SZÉP KÁRTYÁVAL is elérhetőek!

Vissza az előadásokhoz

Előadás részletei

Helyszíni előadás
Dátum:
2024. Január 09. kedd
Időpont:
19.00
Helyszín:
Esztergom, Művelődési Ház
Előadás ára:
6 500 Ft
JEGYVÁSÁRLÁS

Kapcsolat