Dr. Bod Péter Ákos

array(15) {
 ["id"]=>
 string(2) "18"
 ["name"]=>
 string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["main_menu"]=>
 string(1) "1"
 ["url"]=>
 string(14) "bod-peter-akos"
 ["img"]=>
 string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
 ["body"]=>
 string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
 ["priority"]=>
 string(1) "0"
 ["social_link"]=>
 string(0) ""
 ["ogg_title"]=>
 string(16) "Bod Péter Ákos"
 ["ogg_img"]=>
 string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
 ["ogg_description"]=>
 string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
 ["videos"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  array(28) {
   ["id"]=>
   string(2) "49"
   ["name"]=>
   string(51) "Ciklusok a gazdaságban - Konjunktúra / Recesszió"
   ["src_promotion"]=>
   string(17) "/videos/794508663"
   ["src_video"]=>
   string(1) "0"
   ["people_id"]=>
   string(2) "18"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(2621) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;Bod P&eacute;ter &Aacute;kos: Ciklusok a gazdas&aacute;gban&quot; LIVE&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>Az emberek, főleg a vil&aacute;gnak ezen a t&aacute;j&aacute;n, időről időre v&aacute;ls&aacute;gokat &eacute;lnek meg. Azt m&eacute;g &eacute;rtik is, hogy a &bdquo;huzatos K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;ben&rdquo; ritka a b&eacute;k&eacute;s gyarapod&aacute;s időszaka, t&ouml;rt&eacute;nelmi tapasztalatunk az, hogy k&uuml;lső erők miatt minden gener&aacute;ci&oacute; &eacute;let&eacute;ben legal&aacute;bb egyszer &uacute;jra kell kezdenie az &eacute;let&eacute;t. Az is<br />
&eacute;rthető, hogy időnk&eacute;nt term&eacute;szeti csap&aacute;sok s&uacute;jtj&aacute;k az embert.</p>

<p>De mi&eacute;rt j&ouml;nnek a recesszi&oacute;k?<br />
Mi&eacute;rt &aacute;ll be hirtelen olyan p&eacute;nz&uuml;gyi v&aacute;ls&aacute;g, amelynek k&ouml;zeledt&eacute;t szenz&aacute;ci&oacute;&eacute;hes interj&uacute;kban megj&oacute;solt&aacute;k, majd komoly helyről megc&aacute;folt&aacute;k, majd egyszer csak a szakmabelieket is meglepve esnek a tőzsd&eacute;k?</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l - vagy a k&oacute;d aktiv&aacute;l&aacute;s&aacute;t&oacute;l - sz&aacute;m&iacute;tva 90 nap vagy a megadott időpont.&nbsp;</strong></p>

<p>LIVE előad&aacute;sok előtt 3 &oacute;r&aacute;val&nbsp;eml&eacute;keztető e-mailt k&uuml;ld&uuml;nk.&nbsp;</p>
"
   ["event_date"]=>
   string(10) "2023-10-25"
   ["event_place"]=>
   string(6) "Online"
   ["url"]=>
   string(37) "bod-peter-akos-ciklusok-a-gazdasagban"
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(1) "0"
   ["video_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["event_time"]=>
   string(6) "19.00 "
   ["type_id"]=>
   string(1) "2"
   ["video_gross_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(66) "1675178342_bod_peter_akos_ciklusok_a_gazdasagban_streaming_tsu.jpg"
   ["max_available_date"]=>
   string(10) "2023-12-26"
   ["embed"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
   ["priority"]=>
   string(2) "15"
   ["ogg_title"]=>
   string(53) "Bod Péter Ákos: Ciklusok a gazdaságban - STREAMING"
   ["ogg_img"]=>
   string(66) "1679050235_bod_peter_akos_ciklusok_a_gazdasagban_tsu_streaming.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(83) "Ciklusok, hullámok, szűk és bő évek: avagy miért nem tart sokáig a jó idők"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["name"]=>
    string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(14) "bod-peter-akos"
    ["img"]=>
    string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
    ["body"]=>
    string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(16) "Bod Péter Ákos"
    ["ogg_img"]=>
    string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
    ["ogg_description"]=>
    string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
  [1]=>
  array(28) {
   ["id"]=>
   string(2) "59"
   ["name"]=>
   string(18) "Az inflációról "
   ["src_promotion"]=>
   string(17) "/videos/696885572"
   ["src_video"]=>
   string(17) "/videos/690947632"
   ["people_id"]=>
   string(2) "18"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(3117) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info"><strong>K&Iacute;S&Eacute;RŐLEV&Eacute;L let&ouml;lthető ITT</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;Bod P&eacute;ter &Aacute;kos: Az infl&aacute;ci&oacute;r&oacute;l&quot; WEB&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>&Aacute;rrobban&aacute;s, hiperinfl&aacute;ci&oacute;, milpengő, jegyrendszer, &aacute;rbefagyaszt&aacute;s&nbsp; - a t&ouml;rt&eacute;nelemből ismert fogalmak ezek.<br />
<br />
Vajon most is fenyegetnek minket&nbsp; hasonl&oacute; veszedelmek?<br />
A tej, benzin, a rezsikiad&aacute;sok hat&oacute;s&aacute;gi meghat&aacute;roz&aacute;sa: ez bizony nem a r&eacute;gm&uacute;lt, hanem a jelen.<br />
De mi&eacute;rt van ism&eacute;t gyors p&eacute;nzroml&aacute;s, ha n&eacute;h&aacute;ny &eacute;ve nem volt ilyen? Mit tehet az &aacute;llam, a k&ouml;zponti bank a p&eacute;nz &eacute;rt&eacute;k&aacute;ll&oacute;s&aacute;g&aacute;&eacute;rt? Sok embernek rossz az infl&aacute;ci&oacute;, &aacute;m nem nyernek ezen m&aacute;sok?<br />
A Magyar Nemzeti Bank &eacute;vekig b&uuml;szk&eacute;n vitte lefele a kamatokat a gazdas&aacute;gi n&ouml;veked&eacute;s szolg&aacute;lat&aacute;ban, akkor most mi&eacute;rt kezdte azokat emelgetni? Val&oacute;ban megv&eacute;d minket a dr&aacute;g&aacute;bb hitelkamat az infl&aacute;ci&oacute;t&oacute;l? Mi v&aacute;rhat&oacute; a vil&aacute;gban az &aacute;rak dolg&aacute;ban, &eacute;s legfők&eacute;ppen: mi lesz a p&eacute;nz&uuml;nk &eacute;rt&eacute;k&eacute;vel id&eacute;n meg j&ouml;vőre?<br />
<br />
Akitől v&aacute;laszt v&aacute;runk ezekre a k&eacute;rd&eacute;sekre: Bod P&eacute;ter &Aacute;kos, a Corvinus Egyetem professzora, szakcikkek, k&ouml;nyvek, elemz&eacute;sek szerzője, aki kor&aacute;bban az MNB eln&ouml;kek&eacute;nt megismerte az &uuml;gyek hivatali, d&ouml;nt&eacute;shoz&oacute;i oldal&aacute;t is.</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge&nbsp;90 nap.&nbsp;</strong></p>
"
   ["event_date"]=>
   NULL
   ["event_place"]=>
   string(6) "Online"
   ["url"]=>
   string(36) "bod-peter-akos-inflaciorol-streaming"
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "32"
   ["video_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["event_time"]=>
   string(0) ""
   ["type_id"]=>
   string(1) "1"
   ["video_gross_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(34) "1649322338_Névtelen terv (27).jpg"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["embed"]=>
   string(267) "<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe
src="https://vimeo.com/event/1960997/embed" frameborder="0"
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>"
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
   ["priority"]=>
   string(2) "42"
   ["ogg_title"]=>
   string(36) "Bod Péter Ákos: Az inflációról "
   ["ogg_img"]=>
   string(60) "1643830763_bod_peter_akos_az_inflaciorol_streaming_tsu68.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(174) "Árrobbanás, hiperinfláció, milpengő, jegyrendszer, árbefagyasztás  - a történelemből ismert fogalmak ezek. Vajon most is fenyegetnek minket  hasonló veszedelmek?"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["name"]=>
    string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(14) "bod-peter-akos"
    ["img"]=>
    string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
    ["body"]=>
    string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(16) "Bod Péter Ákos"
    ["ogg_img"]=>
    string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
    ["ogg_description"]=>
    string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
  [2]=>
  array(28) {
   ["id"]=>
   string(2) "64"
   ["name"]=>
   string(39) "Általános költségvetési GAZ-SÁGOK"
   ["src_promotion"]=>
   string(17) "/videos/763337887"
   ["src_video"]=>
   string(17) "/videos/753844688"
   ["people_id"]=>
   string(2) "18"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(2709) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info"><strong>K&Iacute;S&Eacute;RŐLEV&Eacute;L let&ouml;lthető ITT</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>N&eacute;zd vel&uuml;nk &quot;Bod P&eacute;ter &Aacute;kos: &Aacute;ltal&aacute;nos k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si GAZ-S&Aacute;GOK&quot; LIVE&nbsp;streaming&nbsp;előad&aacute;s&aacute;t!</strong></p>

<p>Az Orsz&aacute;ggyűl&eacute;sben &eacute;kesen besz&eacute;lnek k&ouml;zj&oacute;r&oacute;l, t&aacute;rsadalmi igazs&aacute;goss&aacute;gr&oacute;l, szoci&aacute;lis &eacute;rz&eacute;kenys&eacute;gről, de m&eacute;g besz&eacute;desebbek a kiad&aacute;si, bev&eacute;teli rubrik&aacute;k.<br />
Hatalmas p&eacute;nzekről van sz&oacute;: nemzeti j&ouml;vedelm&uuml;nknek csaknem fel&eacute;t sz&iacute;vja be az &aacute;llam, hogy azt&aacute;n hasonl&oacute;an hatalmas &ouml;sszeget pump&aacute;ljon vissza a t&aacute;rsadalomba, ek&ouml;zben k&ouml;lt mag&aacute;ra, az &aacute;llam fenntart&aacute;s&aacute;ra - meg arra, amit fontosnak gondol.</p>

<p>Roppant tanuls&aacute;gos adatok, m&eacute;g annak is, aki laikusnak gondolja mag&aacute;t &aacute;llamp&eacute;nz&uuml;gyekben. Holott ebben nincs laikus, mert a k&ouml;z&ouml;s b&uuml;dzs&eacute; l&eacute;nyege pont olyan, mint a csal&aacute;di k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s&eacute;: vannak bev&eacute;telek, kiad&aacute;sok, azt&aacute;n a v&eacute;g&eacute;n a fejek vakar&aacute;sa, ha a lyukak bet&ouml;m&eacute;s&eacute;re hitelt kell majd felvenni.</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge&nbsp;90 nap vagy az adott időpont.&nbsp;</strong></p>
"
   ["event_date"]=>
   NULL
   ["event_place"]=>
   string(6) "Online"
   ["url"]=>
   string(57) "bod-peter-akos-altalanos-koltsegvetesi-gazsagok-streaming"
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "32"
   ["video_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["event_time"]=>
   string(0) ""
   ["type_id"]=>
   string(1) "1"
   ["video_gross_price"]=>
   string(4) "5500"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(41) "1666608367_Bod Péter Ákos Gazságok.jpg"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["embed"]=>
   string(267) "<div style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><iframe
src="https://vimeo.com/event/2525328/embed" frameborder="0"
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen
style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>"
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(37) "Jegyvásárlás az online előadásra"
   ["priority"]=>
   string(1) "0"
   ["ogg_title"]=>
   string(56) "Bod Péter Ákos: Általános költségvetési GAZSÁGOK"
   ["ogg_img"]=>
   string(73) "1651223201_bod_peter_akos_altalanos_koltsegvetesi_gazsagok_streaming2.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(193) "Él egy cinikus politikusi mondás (az illető személyét fedje jótékony homály): „ne arra figyeljenek, amit
mondok, hanem amit csinálok”. De mit is csinál a kormány a gazdaságban?"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["name"]=>
    string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(14) "bod-peter-akos"
    ["img"]=>
    string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
    ["body"]=>
    string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(16) "Bod Péter Ákos"
    ["ogg_img"]=>
    string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
    ["ogg_description"]=>
    string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
 }
 ["audios"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  array(29) {
   ["id"]=>
   string(2) "38"
   ["name"]=>
   string(36) "Bod Péter Ákos: Az inflációról "
   ["src_promotion"]=>
   string(47) "1648551076_BPA_beharangozo5perces_WEBSITEra.mp3"
   ["src"]=>
   string(52) "1661186410_1648551176_BPA_INFLACIO_TELJESELOADAS.mp3"
   ["type_id"]=>
   string(1) "0"
   ["people_id"]=>
   string(2) "18"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(358) "<p>&Aacute;rrobban&aacute;s, hiperinfl&aacute;ci&oacute;, milpengő, jegyrendszer, &aacute;rbefagyaszt&aacute;s&nbsp; - a t&ouml;rt&eacute;nelemből ismert fogalmak ezek. Vajon most is fenyegetnek minket&nbsp; hasonl&oacute; veszedelmek?&nbsp;</p>

<p>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos&nbsp;előad&aacute;s&aacute;nak PODCAST v&aacute;ltozata.&nbsp;&nbsp;</p>
"
   ["event_date"]=>
   NULL
   ["event_time"]=>
   string(0) ""
   ["event_place"]=>
   string(0) ""
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "90"
   ["audio_price"]=>
   string(4) "2800"
   ["url"]=>
   string(26) "bod-peter-akos-inflaciorol"
   ["audio_gross_price"]=>
   string(4) "2800"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(54) "1667472961_bod_peter_akos_inflaciorol_podcast_tsu2.jpg"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["track_title"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
   ["priority"]=>
   string(1) "5"
   ["ogg_title"]=>
   string(36) "Bod Péter Ákos: Az inflációról "
   ["ogg_img"]=>
   string(54) "1667473144_bod_peter_akos_inflaciorol_podcast_tsu3.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(30) "Előadás PODCAST változata. "
   ["duration"]=>
   string(8) "01:44:23"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["name"]=>
    string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(14) "bod-peter-akos"
    ["img"]=>
    string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
    ["body"]=>
    string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(16) "Bod Péter Ákos"
    ["ogg_img"]=>
    string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
    ["ogg_description"]=>
    string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
  [1]=>
  array(29) {
   ["id"]=>
   string(2) "43"
   ["name"]=>
   string(70) "A korrupcióról - Bod Péter Ákos és Mérő László beszélgetése"
   ["src_promotion"]=>
   string(27) "1658605932_mero_bod_001.mp3"
   ["src"]=>
   string(64) "1660847841_Korrekturazott_VEGLEGES_Laci_Akos_korrupcio01dfgh.mp3"
   ["type_id"]=>
   string(1) "0"
   ["people_id"]=>
   string(2) "18"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(1084) "<p><strong>Magyarorsz&aacute;gon speci&aacute;lis korrupci&oacute; van. Magyarorsz&aacute;gon speci&aacute;lis a korrupci&oacute;? Kijelentő, vagy k&eacute;rdő mondat ez? </strong></p>

<p>Ami bizonyos: az orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sokat nem befoly&aacute;solta az ismertt&eacute; lett sz&aacute;mos hazai&nbsp;megveszteget&eacute;s, hűtlen kezel&eacute;s, &uuml;gyesked&eacute;s. Nevezhetj&uuml;k b&aacute;rhogy a korrupci&oacute; sz&oacute; eredeti jelent&eacute;se<strong>: roml&aacute;s.</strong><br />
Ha elemezz&uuml;k a kialakult helyzetet, kijelentő m&oacute;dba helyezhetj&uuml;k: Magyarorsz&aacute;gon speci&aacute;lis korrupci&oacute; van.<br />
<strong>dr. M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute; &eacute;s dr. Bod P&eacute;ter &Aacute;kos </strong>egy&nbsp; k&aacute;v&eacute; mellett &uuml;ltek le besz&eacute;lgetni erről.<br />
A pszichol&oacute;gus &eacute;s a k&ouml;zgazd&aacute;sz k&eacute;pviselte valamennyi&uuml;nk k&eacute;rd&eacute;seit &eacute;s kereste a v&aacute;laszokat a kialakult magyarorsz&aacute;gi helyzetre.&nbsp;</p>
"
   ["event_date"]=>
   NULL
   ["event_time"]=>
   string(0) ""
   ["event_place"]=>
   string(0) ""
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(1) "0"
   ["audio_price"]=>
   string(1) "0"
   ["url"]=>
   string(22) "a-korrupciorol-podcast"
   ["audio_gross_price"]=>
   string(1) "0"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(66) "1667469769_mero_laszlo_bod_peter_akos_korrupciorol_podcast_tsu.jpg"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["track_title"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(0) ""
   ["priority"]=>
   string(1) "0"
   ["ogg_title"]=>
   string(27) "A korrupcióról - PODCAST "
   ["ogg_img"]=>
   string(67) "1667469941_mero_laszlo_bod_peter_akos_korrupciorol_podcast_tsu3.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(316) "Romlás - ez a korrupció szó eredeti jelentése. Olyan, mint egy betegség - foglalta össze a két professzor Bod Péter Ákos és Mérő László a magyarországi jelenlegi helyzetet. Beszélgetésük most elérhető audio formában, podcastként. 
EZ A PODCASTUNK INGYENES meghallatható ( és terjeszthető) "
   ["duration"]=>
   string(8) "01:10:56"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["name"]=>
    string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(14) "bod-peter-akos"
    ["img"]=>
    string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
    ["body"]=>
    string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(16) "Bod Péter Ákos"
    ["ogg_img"]=>
    string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
    ["ogg_description"]=>
    string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
  [2]=>
  array(29) {
   ["id"]=>
   string(2) "45"
   ["name"]=>
   string(57) "Bod Péter Ákos: Általános költségvetési gazságok "
   ["src_promotion"]=>
   string(44) "1666989693_oteprec_bodpeterakos_GAZSAGOK.mp3"
   ["src"]=>
   string(58) "1666989695_BPA_altalanos_koltsegvetesi_gazsagok_TELJES.mp3"
   ["type_id"]=>
   string(1) "0"
   ["people_id"]=>
   string(2) "18"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["body"]=>
   string(397) "<p>Az Orsz&aacute;ggyűl&eacute;sben &eacute;kesen besz&eacute;lnek k&ouml;zj&oacute;r&oacute;l, t&aacute;rsadalmi igazs&aacute;goss&aacute;gr&oacute;l, szoci&aacute;lis &eacute;rz&eacute;kenys&eacute;gről, de m&eacute;g besz&eacute;desebbek a kiad&aacute;si, bev&eacute;teli rubrik&aacute;k.</p>

<p>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos előad&aacute;s&aacute;nak PODCAST v&aacute;ltozata.&nbsp;</p>
"
   ["event_date"]=>
   NULL
   ["event_time"]=>
   string(0) ""
   ["event_place"]=>
   string(0) ""
   ["max_people"]=>
   string(0) ""
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "90"
   ["audio_price"]=>
   string(4) "2800"
   ["url"]=>
   string(47) "bod-peter-akos-altalanos-koltsegvetesi-gazsagok"
   ["audio_gross_price"]=>
   string(4) "2800"
   ["main_page"]=>
   string(1) "1"
   ["img"]=>
   string(75) "1667468781_bod_peter_akos_tsu_podcast_altalanos_koltsegvetesi_gazsagok3.jpg"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["track_title"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_link"]=>
   string(0) ""
   ["ticket_sale_text"]=>
   string(23) "PODCAST jegyvásárlás"
   ["priority"]=>
   string(1) "0"
   ["ogg_title"]=>
   string(57) "Bod Péter Ákos: Általános költségvetési GAZ-SÁGOK"
   ["ogg_img"]=>
   string(75) "1667040477_bod_peter_akos_tsu_podcast_altalanos_koltsegvetesi_gazsagok2.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(30) "Előadás PODCAST változata. "
   ["duration"]=>
   string(8) "01:09:27"
   ["peopleData"]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["name"]=>
    string(20) "Dr. Bod Péter Ákos"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["main_menu"]=>
    string(1) "1"
    ["url"]=>
    string(14) "bod-peter-akos"
    ["img"]=>
    string(43) "1642079547_bod_peter_akos_tsu_eloadoink.jpg"
    ["body"]=>
    string(2715) "<p><strong>Bod P&eacute;ter &Aacute;kos</strong>&nbsp;k&ouml;zgazd&aacute;sz, politikus, egyetemi tan&aacute;r, az MTA doktora. 1990 &eacute;s 1991 k&ouml;z&ouml;tt orsz&aacute;ggyűl&eacute;si k&eacute;pviselő, majd 1994-ig a&nbsp;Magyar Nemzeti Bank&nbsp;eln&ouml;ke.<br />
<br />
R&eacute;szt vett az 1990-es v&aacute;laszt&aacute;sokon győztes&nbsp;Magyar Demokrata F&oacute;rum&nbsp;gazdas&aacute;gi programj&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban &eacute;s k&eacute;pviselte a p&aacute;rtot a Nemzeti Kerekasztal munk&aacute;j&aacute;ban.<br />
Az&nbsp;Antall J&oacute;zsef&nbsp;vezette&nbsp;korm&aacute;nyban&nbsp;ipari &eacute;s kereskedelmi miniszter volt, a t&aacute;rgyal&aacute;sokon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel siker&uuml;lt elh&aacute;r&iacute;tani a &bdquo;taxisblok&aacute;d&rdquo; n&eacute;ven ismert belpolitikai v&aacute;ls&aacute;got, amely a benzin&aacute;rak emelked&eacute;s&eacute;t k&ouml;vette.<br />
1991-ben kinevezt&eacute;k az MNB eln&ouml;k&eacute;v&eacute;, amelyről 1994 v&eacute;g&eacute;n a&nbsp;Horn Gyula&nbsp;vezette szocialista korm&aacute;ny nyom&aacute;s&aacute;ra lemondott.<br />
Az&nbsp;Eur&oacute;pai &Uacute;jj&aacute;&eacute;p&iacute;t&eacute;si &eacute;s Fejleszt&eacute;si Bank&nbsp;&nbsp;igazgat&oacute;tan&aacute;cs&aacute;nak tagja, ahol Magyarorsz&aacute;g,&nbsp;Csehorsz&aacute;g,&nbsp;Szlov&aacute;kia&nbsp;&eacute;s&nbsp;Horv&aacute;torsz&aacute;g&nbsp;gazdas&aacute;gi &eacute;rdekeit k&eacute;pviselte.&nbsp;&nbsp;<br />
1996-ban az Antall-korm&aacute;ny t&ouml;bb tagj&aacute;val egy&uuml;tt &aacute;tl&eacute;pett a&nbsp;Magyar Demokrata N&eacute;pp&aacute;rtba, amelyből 2001-ben kil&eacute;pett.</p>

<p>Ezt k&ouml;vetően nem v&aacute;llalt politikai főszerepet, de tan&aacute;csaival, &iacute;r&aacute;saival a magyar jobboldal p&aacute;rtjainak k&ouml;zel&eacute;ben maradt:&nbsp;Orb&aacute;n Viktor&nbsp;első korm&aacute;nyfős&eacute;ge idej&eacute;n a&nbsp;Minisztereln&ouml;ki Hivatal&nbsp;gazdas&aacute;gi főtan&aacute;csad&oacute;jak&eacute;nt műk&ouml;d&ouml;tt k&ouml;zre, k&eacute;sőbb pedig az MDF k&uuml;lső gazdas&aacute;gpolitikai tan&aacute;csad&oacute;ja lett. Gyakran b&iacute;r&aacute;lta az&nbsp;MSZP-SZDSZ&nbsp;korm&aacute;nyok k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si politik&aacute;j&aacute;t. A 2006-os orsz&aacute;ggyűl&eacute;si v&aacute;laszt&aacute;sok k&eacute;t fordul&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tt Orb&aacute;n Viktor&nbsp;Fidesz-eln&ouml;k őt aj&aacute;nlotta az MDF-nek k&ouml;z&ouml;s minisztereln&ouml;k-jel&ouml;ltnek.</p>

<p>2011-ben&nbsp;a Magyar K&ouml;zt&aacute;rsas&aacute;gi &Eacute;rdemrend k&ouml;z&eacute;pkeresztj&eacute;vel&nbsp;t&uuml;ntett&eacute;k ki.&nbsp;</p>
"
    ["priority"]=>
    string(1) "0"
    ["social_link"]=>
    string(0) ""
    ["ogg_title"]=>
    string(16) "Bod Péter Ákos"
    ["ogg_img"]=>
    string(45) "1642085882_bod_peter_akos_tsu_eloadoink_4.jpg"
    ["ogg_description"]=>
    string(76) "Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. "
   }
   ["subPeopleData"]=>
   array(0) {
   }
  }
 }
 ["tickets"]=>
 array(6) {
  [0]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "24"
   ["name"]=>
   string(33) "2022 STREAMING Bérletünk - ŐSZ"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(15) "2022-berlet-osz"
   ["price"]=>
   string(5) "12500"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "12500"
   ["body"]=>
   string(0) ""
   ["img"]=>
   string(48) "1662538698_2022_osz_web_streaming_berlet_tsu.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(53) "Bod Péter Ákos, Mérő László, Pogátsa Zoltán, "
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "90"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["priority"]=>
   string(2) "18"
   ["body_short"]=>
   string(2170) "<p><strong>B&eacute;rletben l&eacute;vő streaming előad&aacute;sok:&nbsp;</strong><br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/mero-laszlo-a-veletlen-matematikaja-es-pszichologiaja-streaming">- M&Eacute;RŐ L&Aacute;SZL&Oacute;: A v&eacute;letlen matematik&aacute;ja &eacute;s pszichol&oacute;gi&aacute;ja</a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-altalanos-koltsegvetesi-gazsagok-streaming">- BOD P&Eacute;TER &Aacute;KOS: &Aacute;ltal&aacute;nos k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si GAZ-S&Aacute;GOK</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/pogatsa-zoltan-alapjovedelem-elonyei-streaming"><strong>- POG&Aacute;TSA ZOLT&Aacute;N: Alapj&ouml;vedelem előnyei</strong></a></p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l - vagy a k&oacute;d aktiv&aacute;l&aacute;s&aacute;t&oacute;l - sz&aacute;m&iacute;tva 90 nap.&nbsp;</strong></p>

<p>LIVE előad&aacute;sok előtt 3 &oacute;r&aacute;val egy eml&eacute;keztető e-mailt k&uuml;ld&uuml;nk.&nbsp;</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(30) "2022. ŐSZI STREAMING Bérlet "
   ["ogg_img"]=>
   string(45) "1662538698_2022_osz_web_streaming_berlet_.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(55) "Tudományos, üzleti előadások "Stand Up" stílusban!"
  }
  [1]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "20"
   ["name"]=>
   string(36) "2022 STREAMING Bérletünk - TAVASZ "
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(18) "2022-berlet-tavasz"
   ["price"]=>
   string(5) "18500"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "18500"
   ["body"]=>
   string(1289) "<p>Tal&aacute;n nincs is aktul&aacute;lisabb k&eacute;rd&eacute;s, mint az infl&aacute;ci&oacute; - &eacute;s itt nem csak arra gondolunk, hogy a boltokban egyre dr&aacute;g&aacute;bb minden, hanem, az ukrajnai h&aacute;bor&uacute;&nbsp;okozhat-e&nbsp;hiperinfl&aacute;ci&oacute;t.&nbsp;<br />
Ha igen, mit tehet&uuml;nk?&nbsp;<br />
Annyit a j&oacute;zan paraszti esz&uuml;nkkel is tudunk, hogy: ne legyen hitel&uuml;nk - amit a csillagos &eacute;gig emelhetnek - a m&aacute;sik, hogy ne legyen k&eacute;szp&eacute;nz&uuml;nk.&nbsp;<br />
De akkor hogyan v&eacute;dj&uuml;k ki, hogy k&ouml;zben &eacute;hen sem halljunk?&nbsp;</p>

<p>Unoka Zsolt a patol&oacute;gi&aacute;s egyens&uacute;lyban l&eacute;vő p&aacute;rkapcsolatokat mutatja be. /Persze, a teremt&eacute;s koron&aacute;ira feln&eacute;z&uuml;nk, de meddig nem k&oacute;ros ez a tisztelet? :) /</p>

<p>&Uuml;rge-Vorsatz Di&aacute;na&nbsp;a 2021 ősz&eacute;n&nbsp;tartott előad&aacute;s&aacute;t folytatja, melyben az aktu&aacute;lis helyzetet, probl&eacute;m&aacute;kat mutatta be -&nbsp;most a lehets&eacute;ges megold&aacute;sokat fogja.&nbsp;</p>

<p>M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute; k&eacute;t &uacute;j előad&aacute;ssal lep meg minket - hogy mi lesz benne? Sz&aacute;munkra is titok :)<br />
&nbsp;</p>
"
   ["img"]=>
   string(51) "1643355446_2022_tavasz_web_streaming_berlet_tsu.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(68) "Ürge-Vorsatz Diána, Mérő László, Unoka Zsolt, Bod Péter Ákos"
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "91"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["priority"]=>
   string(2) "15"
   ["body_short"]=>
   string(2572) "<p><strong>B&eacute;rletben l&eacute;vő streaming előad&aacute;sok:&nbsp;</strong></p>

<p><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/urge-vorsatz-diana-klimavaltozasrol-ll-streaming"><strong>-&nbsp;&Uuml;RGE-VORSATZ DI&Aacute;NA: A kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;sr&oacute;l&nbsp;II.&nbsp;&nbsp;</strong></a>&nbsp;&nbsp;<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-inflaciorol-streaming"><strong>- BOD P&Eacute;TER &Aacute;KOS:&nbsp; Az infl&aacute;ci&oacute;r&oacute;l&nbsp;</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/unoka-zsolt-patologias-egyensuly-streaming"><strong>- UNOKA ZSOLT: Patol&oacute;gi&aacute;s egyens&uacute;ly p&aacute;rkapcsolatban, bar&aacute;ts&aacute;gban</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/mero-laszlo-intuitiv-gondolkodas-streaming"><strong>-&nbsp;M&Eacute;RŐ L&Aacute;SZL&Oacute;: Intuit&iacute;v gondolkod&aacute;s&nbsp;</strong></a><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/mero-laszlo-a-penz-kettos-termeszete-streaming"><strong>- M&Eacute;RŐ L&Aacute;SZL&Oacute;: A p&eacute;nz kettős term&eacute;szete</strong></a></p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l - vagy a k&oacute;d aktiv&aacute;l&aacute;s&aacute;t&oacute;l - sz&aacute;m&iacute;tva 90 nap.&nbsp;</strong></p>

<p>LIVE előad&aacute;sok előtt 3 &oacute;r&aacute;val egy eml&eacute;keztető e-mailt k&uuml;ld&uuml;nk.&nbsp;</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(32) "2022. TAVASZI STREAMING Bérlet "
   ["ogg_img"]=>
   string(49) "1644590179_2022_tavaszi_streaming_berlet_tsu3.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(55) "Tudományos, üzleti előadások "Stand Up" stílusban!"
  }
  [2]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "10"
   ["name"]=>
   string(33) "2023 STREAMING Bérletünk - ŐSZ"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(18) "2023-osz-streaming"
   ["price"]=>
   string(5) "12500"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "12500"
   ["body"]=>
   string(0) ""
   ["img"]=>
   string(41) "1694697489_2023_oszi_streaming_berlet.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(54) "Mérő László, Bod Péter Ákos, Nyáry Krisztián, "
   ["max_available_day"]=>
   string(1) "0"
   ["max_available_date"]=>
   string(10) "2024-01-02"
   ["priority"]=>
   string(2) "20"
   ["body_short"]=>
   string(1954) "<p><strong>B&eacute;rletben l&eacute;vő streaming előad&aacute;sok:&nbsp;</strong><br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/mero-laszlo-eszszerutlenseg-logikaja">- M&Eacute;RŐ L&Aacute;SZL&Oacute;: Az &eacute;szszerűtlens&eacute;g logik&aacute;ja&nbsp;</a></strong><br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-ciklusok-a-gazdasagban">- BOD P&Eacute;TER &Aacute;KOS: Ciklusok a gazdas&aacute;gban</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/nyary-krisztian-igy-szerettek-ok-"><strong>- NY&Aacute;RY KRISZTI&Aacute;N: &Iacute;gy szerettek ők&nbsp;</strong></a></p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge 2023. december 31.&nbsp;&nbsp;</strong></p>

<p>LIVE előad&aacute;sok előtt 3 &oacute;r&aacute;val egy eml&eacute;keztető e-mailt k&uuml;ld&uuml;nk.&nbsp;</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(29) "2023 ŐSZI STREAMING Bérlet "
   ["ogg_img"]=>
   string(31) "1694697913_2023_oszi_berlet.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(195) "A népszerű pszichiáter 3 előadása elérhető1 bérletünkkel, online. A bérletben szereplő web-streamingek a vásárlást köövetően 90 napig elérhetők, korlátlanul visszanézhetők. "
  }
  [3]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "26"
   ["name"]=>
   string(34) "Bod Péter Ákos STREAMING Bérlet"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(24) "bod-peter-akos-streaming"
   ["price"]=>
   string(5) "12500"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "12500"
   ["body"]=>
   string(0) ""
   ["img"]=>
   string(50) "1675179590_bod_peter_akos_streaming_berlet_tsu.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(82) "Ciklusok a gazdaságban, Általános költségvetési gazságok, Az inflációról"
   ["max_available_day"]=>
   string(1) "0"
   ["max_available_date"]=>
   string(10) "2024-01-01"
   ["priority"]=>
   string(1) "0"
   ["body_short"]=>
   string(1938) "<p><strong>B&eacute;rletben l&eacute;vő streaming előad&aacute;sok:&nbsp;</strong>:&nbsp;&nbsp;</p>

<p><strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-inflaciorol-streaming">- &nbsp;AZ INFL&Aacute;CI&Oacute;R&Oacute;L&nbsp;</a><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/pogatsa-zoltan-globalis-elit-streaming">&nbsp;</a>&nbsp;</strong></p>

<p><strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-altalanos-koltsegvetesi-gazsagok-streaming">- &Aacute;LTAL&Aacute;NOS K&Ouml;LTS&Eacute;GVET&Eacute;SI GAZ-S&Aacute;GOK&nbsp;</a>&nbsp;</strong></p>

<p><strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-ciklusok-a-gazdasagban">- CIKLUSOK A GAZDAS&Aacute;GBAN</a></strong></p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp; &nbsp; AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge 2023. december&nbsp;31.&nbsp;</strong></p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(34) "Bod Péter Ákos STREAMING Bérlet"
   ["ogg_img"]=>
   string(51) "1675181229_bod_peter_akos_streaming_berlet_tsu3.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(55) "Tudományos, üzleti előadások "Stand Up" stílusban!"
  }
  [4]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "23"
   ["name"]=>
   string(27) "Makrogazdasági Bérlet II."
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(24) "makrogazdasagi-berlet-ii"
   ["price"]=>
   string(5) "18500"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "18500"
   ["body"]=>
   string(23) "<p><br />
&nbsp;</p>
"
   ["img"]=>
   string(54) "1651674416_makro_gazdasagi_berlet_ii_streaming_tsu.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(51) "Bod Péter Ákos, Mérő László, Pogátsa Zoltán"
   ["max_available_day"]=>
   string(2) "91"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["priority"]=>
   string(1) "0"
   ["body_short"]=>
   string(2534) "<p><strong>A MAKROGAZDAS&Aacute;GI II. B&Eacute;RLETBEN&nbsp;l&eacute;vő streaming előad&aacute;sok:</strong>&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/pogatsa-zoltan-alapjovedelem-elonyei-streaming">- POG&Aacute;TSA ZOLT&Aacute;N: Alapj&ouml;vedelem előnyei</a>&nbsp;<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/kapitalizmus-alternativai-streaming">- POG&Aacute;TSA ZOLT&Aacute;N: A kapitalizmus alternat&iacute;v&aacute;i</a>&nbsp;</strong><br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-altalanos-koltsegvetesi-gazsagok-streaming">- BOD P&Eacute;TER &Aacute;KOS: &Aacute;ltal&aacute;nos k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si GAZ-S&Aacute;GOK</a>&nbsp;<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/bod-peter-akos-inflaciorol-streaming">- BOD P&Eacute;TER &Aacute;KOS: Az infl&aacute;ci&oacute;r&oacute;l</a>&nbsp;<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/video/mero-laszlo-a-penz-kettos-termeszete-streaming">- M&Eacute;RŐ L&Aacute;SZL&Oacute;: A p&eacute;nz kettős term&eacute;szete</a>&nbsp;</strong></p>

<p><br />
<strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;<br />
AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!</strong></p>

<p><strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p><strong>AZ ELŐAD&Aacute;SOK EGY H&Oacute;NAPIG&nbsp;VISSZAN&Eacute;ZHETŐEK &eacute;s&nbsp;SZ&Eacute;P K&Aacute;RTY&Aacute;VAL is el&eacute;rhetőek!<br />
B&Eacute;RLETTEL az előad&aacute;sok el&eacute;rhetős&eacute;ge a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st&oacute;l - vagy a k&oacute;d aktiv&aacute;l&aacute;s&aacute;t&oacute;l - sz&aacute;m&iacute;tva 90 nap.&nbsp;</strong></p>

<p>LIVE előad&aacute;sok előtt 3 &oacute;r&aacute;val egy eml&eacute;keztető e-mailt k&uuml;ld&uuml;nk.&nbsp;</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(38) "Makrogazdasági STREAMING bérlet II. "
   ["ogg_img"]=>
   string(55) "1651676687_makro_gazdasagi_berlet_ii_streaming_tsu2.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(55) "Tudományos, üzleti előadások "Stand Up" stílusban!"
  }
  [5]=>
  array(17) {
   ["id"]=>
   string(2) "19"
   ["name"]=>
   string(36) "Összes előadásunk egy Bérlettel!"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["main_menu"]=>
   string(1) "1"
   ["url"]=>
   string(14) "osszes-eloadas"
   ["price"]=>
   string(5) "95000"
   ["gross_price"]=>
   string(5) "95000"
   ["body"]=>
   string(1595) "<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>

<p>A b&eacute;rletben az &ouml;sszes streaming előad&aacute;sunk szerepel.&nbsp;</p>

<p>Előad&oacute;k:&nbsp;<br />
- Pszichol&oacute;gia t&eacute;m&aacute;ban:&nbsp; M&eacute;rő L&aacute;szl&oacute;, Unoka Zsolt, Szendi G&aacute;bor,&nbsp;<br />
- Gazdas&aacute;gi t&eacute;m&aacute;ban:&nbsp; Gerendai K&aacute;roly, K&uuml;rti S&aacute;ndor, Boj&aacute;r G&aacute;bor, Lang Andr&aacute;s, Pog&aacute;tsa Zolt&aacute;n, Mih&aacute;lyi P&eacute;ter, +Bogd&aacute;n L&aacute;szl&oacute;, Ny&aacute;ry Kriszti&aacute;n<br />
- Kl&iacute;ma t&eacute;m&aacute;ban: &Uuml;rge-Vorsatz Di&aacute;na, Boj&aacute;r Iv&aacute;n G&aacute;bor, G&ouml;nczi P&eacute;ter</p>
"
   ["img"]=>
   string(42) "1639243435_ÖSSZES STREAMING ELŐADÁS.jpg"
   ["sub_title"]=>
   string(11) "Fulllll :)"
   ["max_available_day"]=>
   string(3) "364"
   ["max_available_date"]=>
   NULL
   ["priority"]=>
   string(3) "125"
   ["body_short"]=>
   string(1071) "<p>&Ouml;sszes előad&aacute;sunk egy b&eacute;rlettel!&nbsp;<br />
Az előad&aacute;sok<strong> EGY &Eacute;VIG</strong> el&eacute;rhetőek!</p>

<p><strong>V&aacute;s&aacute;rold&nbsp;aj&aacute;nd&eacute;kba&nbsp;ELŐAD&Aacute;SUNKAT, B&Eacute;RLET&Uuml;NKET!&nbsp;AJ&Aacute;ND&Eacute;KOZZ ONLINE!<br />
<br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/oldal/ajandekkartya-info">Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k az AJ&Aacute;ND&Eacute;KV&Aacute;S&Aacute;RL&Aacute;S MENET&Eacute;RŐL - KATTINTS!</a></strong><br />
<a href="https://tudomanyosstandup.hu/kupon"><strong>AJ&Aacute;ND&Eacute;KBA KAPTAD? - KATTINTS!</strong></a>&nbsp; /egy k&oacute;dot kapt&aacute;l, amivel azt az előad&aacute;st n&eacute;zheted, amelyet neked v&aacute;lasztottak/&nbsp;<br />
<strong><a href="https://tudomanyosstandup.hu/ajandekkartya-bevaltas">AJ&Aacute;ND&Eacute;KK&Aacute;RTY&Aacute;T KAPT&Aacute;L? - KATTINTS!</a>&nbsp; &nbsp;</strong>/aj&aacute;nd&eacute;kk&aacute;rty&aacute;t kapt&aacute;l, ahol te adod meg mely előad&aacute;st szeretn&eacute;d n&eacute;zni/</p>
"
   ["ogg_title"]=>
   string(43) "Tudományos Stand Up - összes előadásunk"
   ["ogg_img"]=>
   string(33) "1639242870_osszes_eloadas_tsu.jpg"
   ["ogg_description"]=>
   string(53) "Vásárold meg egy bérlettel összes előadásunkat!"
  }
 }
}

Bod Péter Ákos közgazdász, politikus, egyetemi tanár, az MTA doktora. 1990 és 1991 között országgyűlési képviselő, majd 1994-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Részt vett az 1990-es választásokon győztes Magyar Demokrata Fórum gazdasági programjának kialakításában és képviselte a pártot a Nemzeti Kerekasztal munkájában.
Az Antall József vezette kormányban ipari és kereskedelmi miniszter volt, a tárgyalásokon való részvételével sikerült elhárítani a „taxisblokád” néven ismert belpolitikai válságot, amely a benzinárak emelkedését követte.
1991-ben kinevezték az MNB elnökévé, amelyről 1994 végén a Horn Gyula vezette szocialista kormány nyomására lemondott.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank  igazgatótanácsának tagja, ahol Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország gazdasági érdekeit képviselte.  
1996-ban az Antall-kormány több tagjával együtt átlépett a Magyar Demokrata Néppártba, amelyből 2001-ben kilépett.

Ezt követően nem vállalt politikai főszerepet, de tanácsaival, írásaival a magyar jobboldal pártjainak közelében maradt: Orbán Viktor első kormányfősége idején a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági főtanácsadójaként működött közre, később pedig az MDF külső gazdaságpolitikai tanácsadója lett. Gyakran bírálta az MSZP-SZDSZ kormányok költségvetési politikáját. A 2006-os országgyűlési választások két fordulója között Orbán Viktor Fidesz-elnök őt ajánlotta az MDF-nek közös miniszterelnök-jelöltnek.

2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 

Vissza az előadókhoz